Prognosen i regi av den paneuropeiske luftfarts-organisasjonen Eurocontrol ser på utviklingen av lufttrafikk i Europa i en femårs-periode etter Covid-19.

I det mest optimistiske scenariet forventes flytrafikken å gå tilbake til 2019-nivået innen 2024, men realistisk sett vil trafikken ifølge Eurocontrol ligge på rundt 92 prosent av førcorona-nivåer.

I et tredje scenarie er prognosen 75 prosent av 2019-nivået om fem år.

– Selv i det mest positive scenariet forventer vi ikke en gjenoppretting til 2019-nivåer før 2024, sier generaldirektør for Eurocontrol, Eamonn Brennan.

– Dette er katastrofalt for luftfarten, konkluderer han.

Brennan mener tallene viser hvor viktig det er å treffe konsekvente og sammenhengende tiltak for å støtte luftfartsindustrien og få passasjerene til å føle seg trygge på å fly igjen. Han understreker også at prognosen viser hvor avhengig utviklingen av luftfartssektoren er av at en effektiv vaksine snarest mulig blir gjort allment tilgjengelig.

Brennan innspillet fra Eurocontrol er nødvendig for å gi de ulike landene i Europa en mulighet til å navigere i en svært uoversiktlig situasjon.

– Prognosen er gjort med et større forbehold enn normalt på grunn av den uoversiktlige situasjonen, understreker Brennan. 

Her er Eurocontrols tre scenarier

Scenario 1
Vaksine allment tilgjengelig for reisende (eller slutten av pandemien) innen sommeren 2021. Trafikken vil da komme tilbake til 2019-nivåene innen 2024.

Scenario 2
Vaksine allment tilgjengelig for reisende (eller slutten av pandemien) innen sommeren 2022. Flytrafikken tilbake på 2019-nivå innen 2026.

Scenario 3
Med en langvarig infeksjon og en lite effektiv vaksine samt lav passasjer-tillit vil ikke trafikken være tilbake på 2019-nivået før 2029.

Oppdatert: På en pressekonferanse nylig anslo Ryanairs toppsjef Michael O’Leary at flytrafikken kan være oppe på pre-covid-nivå allerede neste år eller i 2022. Han mener reisemål, hoteller og andre som er tungt investert i reiseliv vil være en viktig driver for dette. Prisene vil også være gunstige – for passasjerene, før de stabiliserer seg igjen.©