Samtlige 4800 islendinger som er ferdig vaksinert kan motta et digitalt sertifikat, opplyser landets helsedepartement, som har opprettet et nettsted for å håndtere distribusjonen.

Så langt har ikke Norge vurdert om vaksinerte skal få noe tilsvarende.

– Målet er å legge til rette for bevegelse av mennesker mellom land slik at enkeltpersoner kan vise vaksinasjons-sertifikatet ved grensekontroll og være unntatt fra reiserestriksjoner, sier departementet.

Det islandske vaksinepasset er derimot ikke blitt internasjonalt anerkjent. Island ønsker å tillatte at de fleste europeerne som har lignende vaksinepass får slippe inn i landet.

EU-landene har diskutert vaksinepass, men uten å konkludere om hvordan det skal utformes. Passet skal gjøre det mulig for vaksinerte å slippe karantene når de krysser grensene.

Norske myndigheter følger diskusjonene om vaksinepass nøye, men det er ikke tatt stilling til om framleggelse av et slikt bevis kan gi fordeler ved innreise eller deltakelse ved arrangementer. ©