Vi ser at vinduet for å komme seg hjem til Norge blir stadig mindre. Flere land har innført svært strenge restriksjoner på luftfarten, sier UDs kriseleder Thomas Stangeby.

Norge samarbeider ifølge ham tett med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for repatrierings-flygninger fra destinasjoner i Latin-Amerika, Asia og Afrika hvor det på grunn av restriksjoner nesten er umulig å fly ut med kommersielle flygninger.

Nær hundre medarbeidere i UDs operative senter jobber døgnet rundt.”

– Å organisere slike flygninger og sikre landingstillatelser er et omfattende og tidkrevende arbeid sier Stangeby.

Når en flygning er bekreftet, vil UD informere reisende som er registrert på www.reiseregistrering.no om hvordan de kan bestille billetter. Passasjerene betaler for egen hjemreise og må selv organisere reisen hjem til Norge.

1100 henvendelser i døgnet

Ett eksempel er Peru, hvor situasjonen ble svært vanskelig etter at myndighetene stanset all kommersiell flytrafikk, innførte portforbambassaden i Santiago i Chile har jobbet iherdig og målrettet med å få flere grupper med norske reisende med på andre lands flygninger ut fra Lima. Denne uken reiser mange hjem med en nordisk flygning som Danmark har organisert.  Ambassaden bistår også norske reisende med transport til hovedstaden.

– Jeg er glad for at vi har klart å finne løsninger for flere nordmenn som er strandet i Peru og mange andre steder i verden nå. Men arbeidet er komplisert og tidkrevende, og mange land er i samme situasjon som oss, sier Stangeby.

Ifølge EU har om lag 330.000 europeere bedt om bistand til å reise hjem. Siden 12. mars har UDs operative senter mottatt i snitt 1100 henvendelser i døgnet fra nordmenn i utlandet og pårørende og nær familie i Norge. Nær hundre medarbeidere i UDs operative senter jobber døgnet rundt med å besvare telefoner og e-poster, samle informasjon om situasjonen i hvert enkelt land, utarbeide analyser, planlegge flytransport og gi konsulær bistand til nordmenn i utlandet. Ambassadene holder kontakt med norske borgere som ber om hjelp til å reise hjem og informerer om flytilbud etter hvert som de bekreftes.

På flere flyplasser rundt om i verden har ambassadeansatte bistått for å sikre at alle som har gyldig opphold i Norge kan sjekke inn på flyene. På Filippinene hjalp ambassaden der nylig nær 60 nordmenn med å få plass på en flygning som Danmark organiserte. I India får de som trenger transport til flyplassene i Delhi og Goa hjelp under portforbudet.

Generalkonsulen i Murmansk organiserer transport til den norske grensen på Storskog. Ambassaden i Mexico hjalp studenter med å få plass på en tysk flygning ut fra Costa Rica.

Jobber med flere flygninger

– Dette er noen få eksempler på hvordan vi jobber med Corona-pandemien i utenrikstjenesten. Samtidig har vi stor forståelse for at mange nordmenn er frustrerte og gjerne vil komme raskt tilbake til Norge, sier Stangeby.

Anslag viser at så langt har 2400 passasjerer kommet trygt hjem gjennom dette samarbeidet.”

Men norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å bidra til at alle norske borgere på reise kan returnere til Norge.

– Jeg oppfordrer de reisende til å forberede seg på å blir værende i landet i en stund fremover, , sier UDs kriseleder.

– Hold gjerne kontakt med andre nordmenn i samme situasjon – på internett og på telefon, og med familien hjemme i Norge. Sjømannskirkene og diverse norske klubber er fysisk stengt, men også de gjør en stor innsats med å holde kontakt med å gi råd til reisende som har kommet i en vanskelig situasjon på grunn av Corona-pandemien, sier han

Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått avtale med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå nordmenn med å reise hjem ved å opprettholde kommersielle avganger eller gjennomføre ekstraordinære flygninger til steder der norske selskapene ikke flyr til vanlig. Avtalen er nå forlenget til 1. mai.

Flyselskapene tar normal betaling fra de reisende og billettene bestilles og betales på vanlig måte. Samtidig påtar den norske stat seg å dekke dokumenterbare merkostnader.

Frem til 26. mars har dette samarbeidet resultert i 17 flygninger med nordmenn og andre nordiske borgere hjem fra Spania inkludert Kanariøyene, Kypros, Tyrkia, Italia og Marokko. Anslag viser at så langt har 2400 passasjerer kommet trygt hjem gjennom dette samarbeidet.

– Vi arbeider nå intenst med å få satt opp slike flygninger til flere destinasjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika hvor mange nordmenn er strandet. Og vi fortsetter arbeidet med å få plass til nordmenn på flygninger i regi av andre nordiske land og som europeiske land gjennomfører i samarbeid med EUs ordning for sivil beredskap, sier Thomas Stangeby.

Reiseregistrering.no

For at Utenriksdepartementet skal ha best mulig informasjon om behovet, er det viktig at alle som er på reise i utlandet registrerer seg på www.reiseregistrering.no. De som fortsatt er på reise, må oppdatere oppholdssted og planlagt hjemreisedato. Alle som har kommet hjem bes om å slette reisen.

UDs døgnåpne publikumstelefon: + 47 23 95 23 95, e-post: 247@mfa.no.