Politiets passkontorer utsteder rundt 75 000 pass i et normalår. I fjor var tallet snaut 30 000, og det forventes derfor et stort etterslep.

– Ingen vet når samfunnet er tilbake til normal situasjon, sier Leif Ole Topnes i Sørvest politidistrikt.

– Det som er sikkert er at det ikke er kapasitet til å møte passbehovet dersom mange venter med å bestille pass, sier han.

Topnes frykter at mange vil oppleve at de får reisen sin kansellert fordi de ikke har benyttet muligheten til å bestille nytt pass i god nok tid. ©