EUs Digital COVID Certificate (DCC) er langt på vei blitt en forutsetning for å kunne reise på tvers av landegrensene. Det er fullt mulig uten, men en langt mer omstendelig prosess.

IATA, som organiserer verdens flyselskaper, håper at «Det grønne passet» kan bli en global standard.

Mer bekvemt

Med IATAs Travel Pass kan reisende med et DCC importere og oppbevare vaksinasjons-sertifikatet på ett sted. Denne informasjonen kan deretter deles med flyselskaper og grensekontroll-myndigheter. 

Dette er ikke ulikt Wallet-løsningen vi tidligere har skrevet om her på Way2Go.

Les mer om det HER!

– Vaksinasjonssertifikater er blir et utbredt krav for internasjonale reiser, sier Nick Careen, IATAs leder for driftssikkerhet og sikkerhet.

Han mener slike sertifikater gjennom IATA Travel Pass blir et viktig skritt fremover for å få i gang reisevirksomheten. Den gjør det også mer bekvemt for reisende og de enkelte landene, og betydelig mer effektivt for flyselskaper

Felles standard

Harmonisering av digitale vaksinestandarder blir uansett avgjørende for en sikker og skalerbar restart av luftfarten. Det vil også bidra til å begrense unødvendige køer på flyplassene.  

På bakgrunn av EUs suksess med DCC oppfordrer nå IATA også Verdens helseorganisasjon (WHO) å fortsette arbeidet med å utvikle en global digital vaksinestandard.

– Fraværet av en global standard gjør det mye vanskeligere for flyselskaper, grensemyndigheter og myndigheter generelt å gjenkjenne og verifisere en reisendes digitale vaksinasjonssertifikat, sier Careen.

– Industrien jobber med å utvikle løsninger som kan gjenkjenne og verifisere sertifikater fra enkeltland. men dette er en treg prosess som hemmer oppstarten av internasjonale reiser, sier han.

Etter hvert som flere stater lanserer sine vaksinasjonsprogrammer ønsker mange å implementere tekniske løsninger som gjør det mulig å reise. 

– I mangel av en WHO -standard oppfordrer IATA dem til å se nøye på EUs DCC som en velprøvd løsning som oppfyller WHOs retningslinjer og kan bidra til å koble verden til igjen, sier Careen. ©