Samtidig frykter de at mange er redde for å besøke landet. Turistnæringen står for 13 prosent – en åttedel – av Italias bruttonasjonalprodukt, så de trenger sårt tilreisende.

Selv om italienerne nå åpner grensen er det usikkert hvor mange som vil benytte seg av muligheten. Sveits og Østerrike skal snart åpen sine grenser til flere naboland, men foreløpig ikke til Italia.

Belgia og Storbritannia anbefaler fortsatt sine borgere å unngå Italia, som var det første europeiske landet som ble hardt rammet av Covid-19-pandemien. ©