Lørdag melder selskapet at det har fått mer oversikt over skadeomfanget, blant annet an det er mulig at angriperne fikk personopplysninger om ansatte.

– Sannsynligheten for at angriperne har skaffet seg tilgang til større mengder gjestedata, er lav, men Hurtigruten holder muligheten åpen for at noen ansattopplysninger kan være kompromittert, skriver selskapet i en epost til E24.

– Vi har informert Hurtigrutens ansatte om at det er en teoretisk mulighet for at dataangrepet mot oss kan ha ført til at angriperne har skaffet seg tilgang til personlige ansatt-opplysninger, sier konserndirektør for IT Ole-Marius Moe-Helgesen i Hurtigruten i en uttalelse.

Han sier videre at Hurtigruten ikke med 100 prosent sikkerhet kan fastslå om dataene kun er aksessert og videre kryptert – eller om de potensielt også har lastet ut dataene fra selskapets lagringsmedier

I tillegg til reservasjons-systemene er Hurtigrutens presse-epost også ute av drift på grunn av dataangrepet. ©