Navnet på de to enhetene blir henholdsvis Hurtigruten Norge og Hurtigruten Expeditions. Omorganiseringen handler om å rigge konsernet for fremtiden, ifølge konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

– Den nye organiseringen staker ut kursen for videre vekst og utvikling både for rutetrafikken langs norskekysten og ekspedisjonscruise, sier han i en pressemelding.

Dette skal sikre enda skarpere fokus og et tydeligere skille mellom to helt unike produkter og konsepter, står det videre i pressemeldingen.

Her kommer det også frem at arbeidet med fremtidig omorganisering av konsernet startet før pandemien.

Hurtigruten Norge skal fokusere på norskekysten, og fra 2021 vil selskapet drive sju spesialbygde lavutslipps-skip i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes. Det er foreløpig ikke ansatt noen administrerende direktør for den nye enheten.

Asta Lassesen blir administrerende direktør for Hurtigruten Expeditions, med en flåte på minst åtte små, spesialbygde ekspedisjonsskip. ©