Prisen på et hotellrom i storbyene har steget med 30–40 prosent siden før pandemien, men prisgaloppen har stoppet, ifølge Dagens Næringsliv.

Forrige måned var det 80,5 prosent belegg på hotellrom i Tromsø, det høyeste belegget på hotellrom i hele Norge i november, mens Haugesund, Oslo og Trondheim hadde rundt 70 prosent belegg, ifølge nye tall fra analyseselskapet Benchmarking Alliance . I Stavanger og Bodø var hotellrombelegget på rundt 65 prosent, mens Bergen hadde 61 prosent.

Den samme undersøkelsen viser også at de dyreste prisene på hotellrom finner man i Tromsø. I november kostet et hotellrom i Tromsø i snitt 1602 kroner, mens det i Oslo, som var nest dyreste hotellby, kostet 1346 kroner.

I november var 60 prosent av 65 000 hotellrom utleid. Det er på nivå med i fjor, og bare to prosentpoeng svakere enn før pandemien.

I snitt har prisøkningen vært tre prosent det siste året, noe som er under prisveksten i samfunnet totalt. ©