Loppa har mange av de attraksjonen du finner på populære reisemål som Lofoten. Likevel har den ligget i bakevjen. Mange av turistene sørfra stoppet lengre sør.

Inntil nå.

Bet på

En av kommunene som hadde en tung sommer i fjor – den store intressen for Norge til tross – var Loppa. For å unngå det i år har kommunen tenkt ut en plan for at  reiselivsbedriftene i kommunen ikke skulle bukke under. Den går ut på å ta halve regningen for gjestene som velger legge turen til kommunen.

Kommunen består av flere små samfunn, hvor reiselivet har opparbeidet en stor samfunnsmessig betydning. Dermed kom politikernefrem til et ganske radikalt og kostbart initiativ.

– Gjestene betaler halvparten av kostnadene til bedriften, så fakturerer bedriften Loppa kommune resten. Vi har en ramme på en og en halv million kroner som er satt av til dette, sier ordfører i Loppa kommune, Stein Thomassen, til NRK.

En familie som bet på agnet var familien Sortebekk fra Hønefoss, som kom over ordningen på nett og tok turen til Sandlandsfjorden.

– Vi er her på grunn av at Loppa kommune tar halve regningen. Uten den hadde vi ikke hatt råd til dette, sier Vebjørn Sortebekk til NRK.

Skaper ringvirkninger

For flere av aktørene har kommunens finansieringen vært gull verdt. Steinar Halvorsen er medeier i Sandland Brygge AS, en av bedriftene som benytter seg av ordningen fra Loppa kommune. De har drevet med havfisketurisme rettet mot utenlandske turister, men har vært nødt til å tilpasse seg det norske markedet.

Ifølge Halvorsen har mange gjester bitt på kommunens reiselivs-agn.

– Kommunen har gjort sin jobb og vi har benyttet muligheten. Vi har fulle hus. Nå er det bare opp til oss som verter og sted å gjøre det her til en suksess, sier Steinar Halvorsen til NRK.

Under pandemien har han vært nødt til å selge unna eiendeler for å kunne holde hodet over vannet.

– For oss som ønsker å komme inn på det norske markedet er dette et veldig bra tiltak, sier Halvorsen, som har booket nordmenn foren halv million kroner så langt i år.

Familien Sortebekk har fått sansen for norgesferie og sier til NRK at de også i fremtiden kommer til å feriere mer i eget land.

– Slike familier skaper ringvirkninger lokalt og det var nettopp dette som var målet med stuntet vårt, sier ordfører Stein Thomassen.

Et stunt som kan få vise seg å være et lykketreff for den lille kommunen. ©