Den store interessen for telting har ikke bare sammenheng med pandemien. Det har vært til dels sterk vekst i antallet teltere de siste årene, og særlig i nord har dette nå utviklet seg til et problem.

Helårlig teltforbud

Lofoten og Vestlandet har blitt attraktive reisemål for svært mange. Det har ført til et voldsomt trykk på sårbare naturområder – og frustrasjon blant lokalbefolkningen. På den bakgrunn innføres det nå forbud mot telting på flere populære turiststeder. 

Det er snakk om en egen friluftsforskrift med teltforbud. Overtredelse av dette vil i verste fall politianmeldes og medføre bot.

– Målet er ikke å begrense allemannsretten, men å ta vare på Lofoten, sier Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd, til NRK.

Ifølge ham har det voldsomme trykket ført til ødeleggelser av naturområder og frustrerte innbyggere.

– Vi skulle jo helst ønske at det ikke var nødvendig med teltforbud, men behovet for tiltak har blitt for stort, sier han.

Hauklandstranda i Vestvågøy kommune er av flere kåret til Europas vakreste strand. Den er et av stedene som nå blir berørt av teltforbudet. Der innføres det et helårlig teltforbud på store deler av området.

– Det handler om fri ferdsel for andre besøkende, og på grunn av rasfare både på sommer- og vinterstid, forklarer miljøfaglig rådgiver i kommunen, Bjørn Harald Brenna.

Også på Vestlandet

Ole Kristian Fjelltun-Larsen er grunneier på Haukland. Han sier til NRK at Instagram og sosiale medier har ført til svært høye besøkstall.

Tall fra kommunen viser at Hauklandstranda hadde over 300 000 besøkende i 2019.

– Friluftsloven og allemannsretten er ikke laget for masseturisme, sier Fjelltun-Larsen til NRK.

Reglene som innføres skal bidra til å forebygge mer skader på naturen. De skal også sikre lokalbefolkningens tilgang til de attraktive områdene.

Kommunene jobber med å tilrettelegge områder der det vil være mulig å telte lovlig. Her blir det laget egne bålplasser. I Haukland er det også planer om å bygge et nytt servicebygg i løpet av noen år.

For et år siden ble det innført forbud mot telting i områdene nær Ervik og Hoddevik på Vestlandet. Skal du sove her i sommer må du enten leie deg et sted å bo eller dra lenger inn i landet.

Disse stedene innfører teltforbud i Lofoten

Moskenes kommune: Olenilsøya, Andøya, Vindstad, Tennes og Veines, Bollhaugen, Reinebringen, Sørvågvatnet, Langhaugen og Reine.
Vestvågøy kommune: Haukland
Vågan kommune: Stranda under fjellet, Kalle (del av), Rørvika (del av) og Bollhaugen. ©