Italia og Spania følger på de neste plassene. Når det gjelder ikke-europeiske reisende er Hellas på femteplass etter Spania, Italia, Frankrike og Storbritannia. Alle sett under ett er alle disse landene øverst på ønskelisten.

Studien er utført av Royal Elcano-instituttet i samarbeid med og det spanske turistinstituttet Turespaña.

I antall besøkende til de enkelte landene ligger Spania på topp, etterfulgt av Frankrike, Italia, Tyskland, Storbritannia og USA. Hellas havner her på syvendeplass globalt sett, og på sjette om man kun ser på reisende fra Europa.

Studien ble utført i september 2020 i 29 land og 33 markeder med et utvalg på 17 300 mennesker som skulle vekte sine reiser.

Analytikere ved den greske turist-konføderasjonen SETEs forsknings-avdeling INSETE har bidratt til studien. Her konkluderes det ikke overraskende med at Hellas har utviklet seg til en global destinasjon med stor strategisk betydning for gresk økonomi.

For øvrig kommer det fram at reisende samlet sett hovedsakelig er interessert i ferieturer med fokus på sol og strand samt besøk i byer, naturopplevelser, gastronomi og shopping. Med andre ord dekker interessen et bredt spekter, noe som også påvirker landenes økonomi. 

Et besøk berører svært mange lag av lokalsamfunnene på reisemålene.

INSETE understreker også betydning turistnæringen har for de mindre stedene – små byer og landsbyer – også på fastlandet i Hellas, og hvor viktig landets gastronomi er. 

Går man tallene nærmere etter i sømmene viser dataene også en betydelig interesse blant de reisende for kultur – rett og slett det å bli kjent med de stedene de besøker.

– Turistene ønsker «fler-dimensjonale» produkter og opplevelser, selv om hovedformålet med reisen er sol, strand eller storby, konkluderer INSETE i sin rapport. ©

Noen nøkkelobservasjoner i undersøkelsen

  • Kvinnelige reisende ønsker mer fokus på velvære og kultur. 
  • Menn foretrekker i større grad reiser knyttet til arbeide eller studier, samt kortere ferieturer med fokus på sportsaktiviteter
  • Den største aldersgruppen av reisende er de mellom 31 og 40 år
  • «Senior-reisende» i alderen 57 til 65 år foretrekker lengre reiser med fokus på kultur
  • De med høyere utdannelse foretrekker å reise mer enn de med lavere utdanning