Hellas er et av 17 EU-land som har deltatt i EUs sertifikat-tester, og som har bestått disse, bekreftet EU-kommissær Didier Reynders.

På papir og digitalt

EU arbeider nå på høygir for å få på plass det grønne passet, som skal legge til rette for fri bevegelse innad i EU. Det er en forutsetning for å få i gang reiselivet, som særlig landene rundt Middelhavet er så avhengig av. For et land som Hellas utgjør reiselivet over 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. 

I Norge er det tilsvarende tallet vel fire.

Sertifikatet, som EU-landene i forrige uke ble enige om å implementere, vil indikere om innehaveren har blitt vaksinert mot Covid-19, har et negativt PCR-testresultat eller har kommet seg etter å ha vært syk med Corona-smitte. Det utstedte sertifikatet skal kunne brukes over hele EU. Det vil bli akseptert av alle medlemsland, og sikre at innehaveren ikke blir underlagt restriksjoner eller karantene.

Det vil inneholde en QR-kode med en digital signatur, som skal beskytte mot forfalskning og kunne verifiseres mot EU-kommisjonens Gateway-portal. Det «grønne passet» vil inneholde følgende informasjon: Navn, fødselsdato, utstedelsesdato, vaksinasjons-detaljer, negative diagnostiske resultater samt en unik identifikasjons-kode.

Corona-sertifikatet vil være gratis og tilgjengelig i papir eller digitalt format, og personlig informasjon vil ikke bli samlet inn eller oppbevart av land den reisende besøker.

Stort press

EU-myndigheter er nå i ferd med å sette opp den aktuelle verifiserings-teknologien og endre sitt nasjonale helsegister. EU-forslaget må først formelt vedtas av medlemslandene, og deretter gå til Europaparlamentet for ratifikasjon.
Det skal etter planen skje i neste plenum i juni.

– Alle medlemsland må være helt klare i løpet av juni måned, slik at alt er oppe og går 1. juli, sier Reynders.

Det er forøvrig opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme om det skal kreves at innehavere av Corona-passet har fullført alle dosene av vaksinen. EU-medlemmene er også enige om å unngå å innføre ytterligere restriksjoner for innehavere av grønt pass med mindre det er grunn til å gjøre det basert på den epidemiologiske situasjonen. 

I dette tilfellet vil landet være pålagt å informere kommisjonen om sin beslutning og begrunnelse.

– Forordningen understreker at medlemsland skal avstå fra å innføre ytterligere reisebegrensninger på innehavere av et EU Digital Covid Certificate, med mindre de er nødvendige for å ivareta folkehelsen, sier Reynders

EU er utsatt for et betydelig press fra globale reiselivs-interesser. De oppfordrer EUs stater å koordinere og håndheve anbefalingene, og ikke innføre ytterligere restriksjoner. ©