Et enkelt søk på Facebook og TripAdvisor forteller om flere misfornøyde bilister som har måttet betale for «tjenesten» til hotellet.

Ingen snuplass

– Det er ikke hotellets oppgave å drive snuplass, kontrer hotelleier Per Garen.

Det var tidlig i juni at Kapstad skulle kjøre langs en gamle Strynefjellsveien med henger. Mye trafikk endte med at at han bestemte seg for å snu. Første ledige snuplass var Hotel Videseter.

– Jeg så et avgiftsskilt, men tenkte det gikk fint siden jeg bare skulle snu, sier Kapstad til NRK.

Senere fikk han en faktura på 200 kroner. Halvparten av dennne var fakturagebyr.

– Jeg ble irritert, for å si det mildt, men endte opp med å betale for å få sake ut av verden, forklarer han.

Først skjønte han ikke hva regningen gjaldt, men etter hvert skjønte han det var hotellet som hadde sendt den. Hotelleieren forklarer at de ikke ønsker annen trafikk enn fra hotellets gjester.

– Det kan være opp mot 300-400 biler om dagen som ikke skal gjøre noe annet enn å kjøre forbi og bruke veien som aksellarasjonsfelt, forklarer Garen.

Fanget i snufella

Bare et fåtall har så langt sendt inn klager på gebyret. Samtidig er klagene på nettet mange. Som denne:

«Kjørte innom for å se på utsikten, snudde på parkeringsplassen og returnerte etter knappe 2 min, endte opp med parkeringsgebyr på 200 kr for en vei vi ikke visste var avgiftsbelagt. Innkjøringen er en sluse med betongklosser, det er vanskelig å snu når en først er kommet inn. Styr unna, kjør videre, dette er svindel og bedrag», skriver Ole H på TripAdvisor.

Dårlig reklame, tydeligvis, for neste år blir det ifølge hotelleieren satt på plass et nytt system, med bom. For praksisen er på ingen måte ulovlig, men krever god og tydelig skilting som informerer forbrukernne om at de kjører på en bomvei.

– Skiltingen skal også forklare hva det koster, og hvordan det skal betales, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

Alt var således «i sin skjønneste orden». Dermed er det lite som tyder på at klagerne kommer noen vei uansett, om de skulle bli «fanget i snu-fella». ©