Levninger av oldtidsriket Saba i Jemen og messeområdet Karami International Fair i Libanon, med uferdig arkitektur utformet av brasilianske Oscar Niemeyer, er også oppført på listene. Bakgrunnen er at disse tre stedene står i fare for å forsvinne som følge av krig og forfall.

– De tre stedene som ble skrevet inn på verdensarvlisten i dag (onsdag), havner også rett på farelisten til Unesco. Dette er ei liste som viser umistelig kulturarv som står i fare for å bli ødelagt eller forsvinne, sier Norges riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Unesco har to lister som omfattes av verdensarvkonvensjonen. Å skrive inn kulturarv på verdenskonvensjonens liste over verdensarv som står i fare, er et sterkt signal fra verden, FN og Unesco, ifølge riksantikvaren. ©