HURTIGRUTESJEF: Daniel Skjeldam.

Med så mange fartøy ute av drift har Hurtigruten sett seg nødt til å permittere nesten 3000 av sine ansatte.

– For å få til en gradvis opptrapping fra midten av juni må vi ha finansielle avklaringer på plass, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding mandag.

– Det er tøft å se skip ligge i opplag. Det eneste vi vil er at skipene skal seile, få folk tilbake i jobb og bidra til verdiskapning i små og store samfunn langs hele kysten.

Men akkurat nå har vi ikke noe annet valg, sier Skjeldam.

Overfor regjeringen har Hurtigruten pekt på to konkrete tiltak. Det ene er en kortsiktig løsning der staten midlertidig kjøper mer kapasitet og kompenserer for bortfallet av billettinntekter, slik regjeringen har gjort for tog og fly.

Det andre tiltaket er en langsiktig løsning der Hurtigruten får tilgang til likviditetslån gjennom Statens obligasjonsfond eller en låneordning gjennom GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). ©