Nedgangen på 56 prosent skyldes at både norske og utenlandske turister uteble. Utlendingene var nesten helt fraværende i juni måned, viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Totalt for både hotell, campingplasser og vandrerhjem, falt overnattingen av utenlandske turister med 92 prosent. Fallet var ventet, ettersom Corona-restriksjonene for turister fra andre land enn Danmark og Finland ikke ble fjernet før 15. juli.

Samtidig reiste heller ikke de norske turistene som før i juni. For de norske hjemmeturistene var nedgangen 18 prosent. Totalt betyr det at fallet i overnattinger i Norge var på 45,1 prosent målt mot samme måned i fjor. Det er mindre enn fallene i mars (55 prosent), april (84 prosent) og mai (62 prosent).

Det er store regionale forskjeller i hvor nordmennene ferierte. Nedgangen var på 64 og 59 prosent for Svalbard og Oslo, mens den bare var på 3,8 prosent i Agder og ti prosent i Nordland.

Hotellovernattingene sank aller mest, med 56 prosent mot juni i fjor. Hittil i år er det 46,2 prosent færre hotellovernattinger enn i fjor. ©