To selskaper har søkt om tillatelsen – Google-eide Alphabets Waymo og Cruise, som er general Motors’ selskap. De er klare til å dra igang satsingen.

Avgrenset testing

I en avstemning blant de fire medlemmene i samferdselsmyndigheten California Public Utilities Commisssion torsdag stemte tre for og én imot. Vedtaket trer i kraft med umiddelbar effekt og betyr at de to konkurrerende selskapene nå har tillatelse til å starte drosjevirksomhet med selvkjørende biler innen hele San Francisco by og til alle tider av døgnet.

Frem til nå har Cruise og Waymo har kunnet drifte en eksperimentell tjeneste med selvkjørende drosjer, avgrenset av tid og geografiske områder.

Aksjoner mot

Ingen av selskapene kunne etter tillatelsen fra myndighetene torsdag oppgi hvor raskt de kan kaste seg rundt og rulle ut 24-timerstjenester i hele byen.

Bruken av førerløse drosjer er møtt med betydelig skepsis hos lokale myndigheter, blant annet etter flere tilfeller der slike drosjer under testing har stoppet opp og hindret trafikken. En av aksjonsgruppene som har arbeidet mot implementeringen har blant annet satt ut kremmerhus som brukes i forbindelse med veiarbeid, for å få bilene til å stoppe opp. ©