– Vi vet hvor mye europeere ser fram til sommerne og til å reise. Alt de har ofret de siste månedene, gjør det mulig med en forsiktig og gradvis åpning – inntil videre, sier helsekommissær Stelle Kyriakides, før hun minner om at verken reiser eller heving av restriksjoner er uten risiko.

– Vi må fortsatt være årvåkne, holde avstand og ta forholdsregler. Vi kan ikke la all innsatsen være forgjeves.

Onsdag var hun og flere kommissærer i sving da planen for å gjenåpne grensene og få reiselivet på fote igjen, ble lagt fram.

Samme situasjon

Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser. Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme.

– De har et enormt behov for å kunne begynne å jobbe igjen, og vi er avhengige av at de kan gjøre det, både av hensyn til økonomien, og fordi folk trenger et pusterom.

– Dette må skje i tråd med vitenskapen og uten diskriminering, og vi må være åpne om hva vi vet og hva vi ikke vet, sier visepresident Margrethe Vestager.

Her ser kommisjonen for seg å begynne med land der smittesituasjonen er lik. EUs smittevernsenter ECDC fører oversikt over områder med liten smittespredning. Sammen med landenes evne til å iverksette smitteverntiltak ved behov, kan dette danne grunnlag for vurderingene av hvem som kan åpne grensene når.

I det som omtales som fase 2, skal alle coronarelaterte reiserestriksjoner oppheves, mens nødvendige helsetiltak fortsatt skal være på plass. Planen tar forbehold om at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres.

Kommisjonen har ikke foreslått noen datoer for når de enkelte landene kan eller bør åpne opp.

Velger det trygge

Onsdagens planer handlet ikke bare om å tilfredsstille folks reiselyst, men å prøve å redde noen av inntektene til en bransje som utgjør rundt ti prosent av EU-økonomien.

– Millioner av arbeidsplasser er avhengige av turisme, ofte på steder der det er få alternativer. I disse regionene skaper turisme trygghet, sier Vestager.

Det er en viktig grunn til at det foreslås at de som må avbestille planlagte ferier kan velge mellom å få pengene tilbake eller få verdikuponger i stedet.

– Alle har rett til å få pengene tilbake, men hvis man har muligheten til å ta en verdikupong i stedet og ønsker å hjelpe bedriftene, er dette en mulighet, sier Vestager.

Vestagers kollega Thierry Breton, som er kommissær for EUs indre marked, påpekte at millioner av små og mellomstore bedrifter og familiebedrifter står i fare for å gå konkurs.

– De har et enormt behov for å kunne begynne å jobbe igjen, og vi er avhengige av at de kan gjøre det, både av hensyn til økonomien, og fordi folk trenger et pusterom. Vi kommer ikke langt om disse bedriftene går over ende, sier Breton.

Han understreker at kommisjonen vil hjelpe både medlemsland og bedrifter med å forberede seg, og sikre at de har prosedyrer og tiltak på plass for å ivareta helsen for arbeidere og turister.

– Turistene må forsikres om at de er trygge og kan velge reisemål og vite at beredskapsnivået er det samme. Vi vil gjerne se igjen venner og familie, men det må være trygt.

Ett av tiltakene som anbefales er bruk av munnbind på fly og flyplasser. Finnair har allerede innført dette, mens SAS varslet onsdag at de vil ha et slikt krav fra neste uke og ut august.

Fakta om grenseåpninger i Europa

Ved flere grenser i Europa skal det nå gradvis lempes på reiserestriksjonene.

Island

Island regner med å kunne lette på restriksjonene for innreise senest 15. juni, ifølge regjeringen.

Allerede fredag kan enkelte yrkesgrupper, som forskere, filmarbeidere og idrettsutøvere bli aktuelle for en «modifisert» karantene. Detaljene rundt hvordan åpningen av grensa skal skje, er ikke helt klare ennå, men tilreisende regnes med å få valget mellom å teste seg for covid-19 ved ankomst, eller tilbringe to uker i karantene.

Østerrike og Tyskland

Fra og med 15. mai vil grensa mellom de to landene delvis gjenåpnes, og grensekontrollene vil avsluttes helt en måned senere, 15. juni.

Nabolandene er enige om en tostegs-plan for å lempe på reiserestriksjonene, og visse lettelser for forretningsreisende og familier innføres allerede på fredag, ifølge Østerrikes turistminister Elisabeth Köstinger.

Tyskland

Tyskland vil trinnvis fra lørdag 16. mai lempe på kontrollene ved landets mange grenser.

Landet har avtale med Frankrike, Sveits og Østerrike om en delvis gjenåpning av grensene fra 15. mai, og grensa til Luxembourg vil åpnes fullstendig samme dag.

Innenriksminister Horst Seehofer har invitert Danmark til å begynne gjenåpningen av grensa dem imellom 15. mai. Han har også foreslått fri flyt av reisende innad i EU fra 15. juni.

Norge

Norge stengte grensene og bortviste alle utlendinger uten oppholdstillatelse i mars, men fra og med tirsdag kveld vil ikke EØS-borgere som har familie i Norge, bli nektet innreise.

Det gjelder også for EØS-borgere som eier fritidsbolig i landet. De må imidlertid fortsatt settes i karantene i 10 dager i Norge.

Baltikum

Estland, Latvia og Litauen planlegger å åpne grensene for hverandres innbyggere på fredag.

Den såkalte «reiseboblen» vil tillatte innbyggerne i de baltiske landene å bevege seg fritt over grensene, mens personer som reiser inn fra andre steder i verden fortsatt stadig må sitte 14 dager i karantene.

Kroatia

Kroatia forventer å kunne åpne grensa for slovenske turister innen få dager, og for EU-borgere som reiser via bil innen 15. juni, ifølge helseminister Gari Cappelli.

Slovenia og Kroatia har like epidemiologiske situasjoner, sier Cappelli, og legger til at slovenerne derfor ikke vil måtte gå i karantene ved hjemkomst. Det forhandles med andre land om lignende ordninger.

Sveits

Restriksjonene ved Sveits’ grenser mot Tyskland og Østerrike vil løftes 15. juni, ifølge det sveitsiske justis- og politidepartementet.

Departementet understreker imidlertid at utviklingen rundt koronaviruset fortsatt må være positiv, om grensene skal åpnes, ifølge det sveitsiske nyhetsbyrået Keystone-SDA.

Det er foreløpig uklart når grensene kan åpen mellom Sveits og de hardt rammede nabolandene Frankrike og Italia. ©