Fra i dag av trer det en forskriftsendring i kraft som gir unntak fra innreiserestriksjonene. Det betyr at flere familiemedlemmer kan komme til Norge for å besøke sine slektninger.

«Jeg håper vi fortsatt greier å holde smitten nede, og samfunnet åpent.»

Det var under en pressekonferanse onsdag justis- og beredskapsminister Monica Mæland meddelte om den nye endringen. Også for barn og stebarn over 21 år til personer bosatt i Norge, foreldre og stebarn til barn over 21 år bosatt i Norge gjøres det unntak.

– Mange barn har ønsket å få besøk av besteforeldre. Det er veldig viktig for oss å understreke at reglene om karantene gjelder, og de øvrige smittevernreglene, sier Mæland.

Ifølge henne tilsier smittesituasjonen at dette er forsvarlig, og det vil også fremover åpnes gradvis opp for innreise nye grupper.

Helseminister Bent Høie sier at situasjonen akkurat nå er krevende, men at innsatsen og dugnaden som finner sted nå, er imponerende. Han mener det går for kort tid fra smitten øker lokalt, til helsetjenesten og andre rammes.

Han henviste spesielt til Hammerfest, der 15 ansatte ved sykehuset er smitted, samt tre pasienter. 120 personer ved sykehuset er satt i karantene.

– I Norge har vi nå få smittede personer innlagt på sykehus. Slippes smitten løs vil sykehusene overbelastes, og selv rammes av smitte. Da vil helse og liv vil gå tapt, sier Høie.

Høie understreker at viruset fortsatt er like farlig, og at smitten nå flytter seg til andre grupper, enn unge i mange land.

– Både forskere og fagfolk tilbakeviser at viruset har blitt mindre farlig. Smitten har beveget seg fra de unge, til de eldre. By etter by erklærer portforbud, land etter land erklærer helsekrise. Vi har ikke kommet dit, og jeg håper at vi ikke gjør det. Jeg håper vi fortsatt greier å holde smitten nede, og samfunnet åpent. Dette handler ikke om å beskytte noen, det handler om å beskytte mange, sier Høie. ©