Det er høytstående tjenestepersoner i Biden-administrasjonen som har kommet kunngjøringen. Beslutningen kommer etter forrige måneds annonseringen om at USA legger ned reiseforbud for flytrafikk over landegrensene. I stedet vil det kreves vaksinasjonsbevis for utenlandske statsborgere som ankommer landet med fly.

Både den endringen, og fjerningen av restriksjonene på å krysse landets grenser på bakken for ikke-nødvendige reiser, trer i kraft i begynnelsen av november, opplyser tjenestepersonene, som uttalte seg natt til onsdag norsk tid på betingelse av anonymitet. De spesifiserte ingen dato.

Både Canada og Mexico har lagt press på USA i flere måneder om å lette på restriksjonene. ©