Det opplyser Kinas utenriksminister.

– Kina har bestemt seg for å inkludere Norge på listen av land som kvalifiserer til 72 eller 144 timers visumfri transitt ved ankomst, bekreftet Kinas utenriksminister Qin Gang på en presse-konferanse i Oslo fredag, ifølge NRK.

Kina har hatt denne ordningen for 53 andre land tidligere, men det er først nå Norge inkluderes på denne listen.

Det er ikke klart når ordningen trer i kraft for nordmenn.