Salgsdisken i et slags gatekjøkken ble oppdaget så sent i 2020. Funnet var svært interessant fordi ruinene er veldig godt bevart. Blant annet er et gult maleri og bilder av en hane fortsatt veldig synlige.

Arkeologer antar at innehavere graverte hull inn i steinen som utgjorde disken, og at man her viste fram maten som var til salgs. Under utgravingene fant man også rester av mat og bein.

Det finnes mange slike vel bevarte funn i Pompeii, som ligger nær storbyen Napoli. Vulkanen Vesuvius truer over begge byene, og i år 79 etter vår tidsregning oppsto det et massivt utbrudd som begravde hele Pompeii i aske, gjørme og lava.

Den ble gjenoppdaget først i 1748, og systematiske utgravinger begynte på 1800-tallet. Asken har bevart både mennesker, dyr og bygningsmasse i svært god stand. Arkeologene gjør stadig oppsiktsvekkende funn i ruinene, og utgravingene av Pompeii er i dag en av Italias mest populære turistattraksjoner. ©