Året var 1431, og den venetianske adels- og handelsmannen Pietro Querini var på vei fra Kreta til Flandern, da det fullastede skipet havnet i et forrykende uvær. 

Det endte i forlis, og av de 68 ombord havnet 29 menn inkludert Querini i januar 1432 av alle steder på Røst i Lofoten. Der oppholdt venetianerne seg i tre-fire måneder, før de dro hjemover igjen.

Les mer om Venezia og Querini HER!

Vel hjemme skrev handelsmannen ned sin historie, som nå også er en del av nordnorsk kulturhistorie. I Lofoten kjenner alle «han Kverinius».

KULTURRUTEN: Slik ser initiativtakerne for seg Via Querinissima.

Kulturrute

Av den grunn planlegges det nå en offisiell europeisk kulturforbindelse mellom regionene. Via Querinissima er navnet på den planlagte kulturelle reiseruten mellom Veneto-regionen i Italia og Røst i Nordland, som også inkluderer Västra Götaland i Sverige og Heraklion i Hellas.

– Forliset der Pietro Querini på mirakuløst vis berget seg på land på Røst, er en dramatisk historie som den dag i dag knytter oss tett sammen med Veneto-regionen, sier fylkesordfører Karianne Bøkestad Andreassen.

Han deltok nylig på den offisielle stiftelsen av den internasjonale samarbeidsorganisasjonen Via Querinissima.

Sammen med presidenten for Veneto-rådet Roberto Ciambetti er fylkesordfører Andreassen klar på at man ønsker å bygge opp en kulturrute mellom de to samarbeids-regionene. De søker nå Europarådet om å få gjort Via Querinissima til en Cultural Route of the Council of Europe.

Varig status

– Det handler ikke bare om en ekstraordinær felles historie. En slik kulturrute vil gi store muligheter for kulturelt og økonomisk samarbeid, universitetsforskning, turisme, og et felles engasjement for bærekraftig utvikling, sier Andreassen.

Det er idag 45 godkjente europeiske kulturruter. Ordningen kan sammenliknes med FNs verdensarvstatus. Andreassen understreker at kultur forener mennesker langt utover landegrensene. Nå vil hun knytte Nordland og Venezia tettere sammen.

QUERINI-STØTTEN: I Nord-Norge og særlig på Røst er Pietro Querini en kjent skikkelse.

– Dette er også grunnen til at vi anser Via Querinissima som en viktig europeisk kulturell reiserute, og håper Europarådet vil prioritere dette prosjektet. Dette er en status som vil være varig, og som vil gi reiseliv og næringsliv en bra merkevare å bygge varer og tjenester rundt, påpeker Andreassen.

Bodø 2024

I arbeidet for å nå opp med prosjektet i EU-systemet er Via Querinissima formelt stiftet der Veneto-regionen, Nordland fylkeskommune, Røst kommune og deres vennskapskommune Sandrigo er offisielle partnere.

– Vi skal lage en kulturreise som gjenspeiler veien den venetianske adelsmannen Pietro Querini reiste. Han forlot Kreta på en reise som skulle gå til Flandern i 1431, men endte som kjent i stedet i et forlis utenfor Røst. Ufattelig flaks gjorde at han ble reddet, og koplingen mellom Røst og Veneto oppsto, forklarer Andreassen.

Hun er opptatt av å styrke dialogen og samarbeidet med Veneto, og vil sammen med flere andre partnere sende søknad til Europarådet. Hun håper på full støtte for et kulturprosjekt som passer godt inn i programmet knyttet til Bodø 2024 som Europeisk kulturhovedstad.

  Dette er et spennende prosjekt med stort potensial, som vi vil høre mye om framover, konkluderer fylkesordfører Karianne Bøkestad Andreassen. ©

 Via Querinissima
  • En moderne kulturrute basert på historien om Pietro Querini. Målet er å få Via Querinissima anerkjent som en  kulturvei for Europarådet, med permanent status lik 45 andre kulturruter i Europa.
  • Regionen Veneto i Italia og fylkeskommunen Nordland er de to hovedpartnerne i prosjektet.
  • Västra Götaland i Sverige og Cadiz i Spania har også sluttet seg til kulturstien Via Querinissima.
  • Ruten skal gå fra Venezia til Røst. Den vil knytte sammen flere land, regioner og andre partnere sammen i et strukturelt nettverk for grenseoverskridende samarbeid – innen kunst, kultur, industri, utdanning og reiseliv.
  • Via Querinissima skal være et verktøy for å synliggjøre og finansiere de mange aktivitetene og arrangementene som allerede gjennomføres av partnerne. For Nordland betyr det å ha et «europeisk rom» hvor man kan vise muligheter, aktiviteter, arrangementer som allerede finnes i Nordland. I tillegg til å skape nye aktiviteter og arrangementer som gjør Nordland enda mer attraktivt.