Andre september lanseres en av de gamle postrutene over Finnmarksvidda. Det er Historisk vandrerute i samarbeid mellom Riksantikvaren, Alta og Omegn Turlag og DNT nasjonalt som legger til rette for den fem dager lange fotturen fra Alta til Karasjok. 

Tre års arbeide

Ruta ligger i det samiske kjerneområdet og er en del av det gamle rutenettet over Finnmarksvidda, som blant annet ble brukt til postombæring.

OVER VIDDA: I tidligere brukte man blant annet hest for å få posten frem. Her fra poststua i Bojobæski. (Foto: Norsk Folkemuseum)

– Jeg er stolt av at vi i DNT med turlaget i spissen, sammen med samarbeidspartnere og lokale eksperter, kan inspirere turfolket til å oppleve Finnmarksvidda på denne måten, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, i en pressemelding.

– Jeg tror kombinasjonen av spektakulære omgivelser, naturopplevelser og kultur vil slå an.

En Historisk vandrerute er en turrute som går langs en gammel sti eller et veifar hvor det har vært ferdsel i tidligere tider. Postruta blir historisk vandrerute 17 i samarbeidet mellom DNT og Riksantikvaren.

Alta og Omegn Turlag har i tre år jobbet med historieinnsamling og ny merking av den historiske ruta for å kunne lansere den som Historisk vandrerute. Stipendiater ved UiT – Norges arktiske universitet i Alta – har bidratt med historisk dokumentasjon og formidling.

Åpning 2. september

  Historiske vandreruter gir opplevelser i nåtiden og kunnskap om fortiden, og er sporene etter mennesker i landskapet. Noen ganger små spor, andre ganger dramatiske, men alltid viktige historier om oss som har bodd i dette landet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Turen er ni mil lang, og gås normalt på fem dager. Langs hele ruta finnes det mange spor etter fangst og bosetning, fra steinalder til nyere tid.

Det er overnattingsmuligheter på Reinbukkelvhytta, den ubetjente DNT-hytta Bojobæski, og på Ravnastua, en av de tre gjenværende Statens fjellstuer på Finnmarksvidda. Det anbefales minst én overnatting i friluft (telt) på strekningen mellom Bojobæski og Ravnastua, men det jobbes med å etablere en enkel overnattingsmulighet halvveis ved Stiippanávži.

Den første helgen i september blir det offisiell åpning av Postruta, med arrangement i begge ender av ruta. Ruta åpnes offisielt på Alta-siden lørdag 2. september, og på Karasjok-siden søndag 3. september. ©