Det er en betydelig økning fra 76,9 prosent i desember 2022, ifølge Den internasjonale luftfarts-organisasjonen IATA.

Europa størst

Den totale trafikken i januar 2023, målt i opptjente passasjerkilometer, steg 67 prosent sammenlignet med året før. Den globale kapasiteten økte med 35,5 prosent, tilsvarende 86,5 prosent av kapasiteten i januar 2019. Den globale kabinfaktoren steg 14,7 prosentpoeng til 77,7 prosent.

Asia-Stillehavsregionen, som fortsatt er i en gjenåpnings-fase etter Corona-stansen, opplevde den største oppgangen, med en trafikkøkning på 114,9 prosent fra år til år. Afrika fulgte på en «andreplass» med en vekst på 113,8 prosent. 

Etterspørselen i den største regionen, som er Europa med en andel på nesten 31 prosent av den globale trafikken, steg med 53,2 prosent sammenlignet med året før.

Asia steg mest

– Etterspørselen etter flyreiser har fått en solid start i 2023, sier IATAs generaldirektør Willie Walsh i en uttalelse. 

– Den noe overraskende fjerningen av Covid-19-restriksjonene på kinesiske innenlands- og internasjonale reiser lover godt for den fortsatt sterke utvinningen. 

Og det er viktig, mener han, ikke minst på bakgrunn av de mange økonomiske og geopolitiske usikkerhetene som demper etterspørselen etter reiser.

Den globale etterspørselen i januar fortsatte å stige. Den var opp 104 prosent, med kapasitet på 53,7 prosent. Asia og stillehavsregionen rapporterte igjen de største forbedringene blant regioner, med trafikkvekst 376,3 prosent og kapasitet 167,1 prosent i forhold til året før. 

Latin-Amerika har den laveste veksten i etterspørselen, med trafikk opp 46,8 prosent. Europa hadde den laveste kapasitetsveksten på 30,1 prosent.

Skuffet

Den innenlandske etterspørselen i januar steg 32,7 prosent fra året før, mens kapasiteten steg 16,3 prosent. Australia rapporterte de største gevinstene, med trafikk opp 107,3 ​​prosent og kapasitet opp 50 prosent. Etterspørselen i USA steg 26,8 prosent for måneden, en solid forbedring i forhold til veksten på 4,3 prosent i desember.

Med en sterk reise-etterspørsel som fortsetter gjennom vinteren, som tradisjonelt er lavsesong, på den nordlige halvkule, er det duket for en enda travlere vår og sommer, mener Walsh. 

– I en tid hvor mange nå begynner å glede seg over den gjenopprettede reisefriheten, er det spesielt skuffende å se den nederlandske regjeringen legge planer for å begrense deres bevegelser ved ensidig og urettferdig å redusere driften ved Schiphol Lufthavn. Les mer om det HER! ©