De nye hurtigruteskipene blir spekket med toppmoderne teknologi.

Klart om syv år?

– Vi har tatt på oss en ambisiøs jobb, men som bransje er vi forpliktet til å ta tunge klimagrep, sier operasjonssjef Gerry Larsson-Fedde i Hurtigruten Norge i en pressemelding.

– Samtidig mener vi norskekysten ligger godt til rette for å utvikle og seile utslippsfrie passasjerskip.

Det er bakgrunnen for at vi ifølge ham får se en ny generasjon skip seile langs kysten.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF og 12 andre norske partnere er Hurtigruten Norge gjennom prosjektet «Sea Zero» i gang med å utvikle nullutslippsskip spesialtilpasset norskekysten. Målet er å ha det første skipet klart om syv år.

Mindre luftmotstand

I pressemeldingen letter prosjektpartnerne litt på sløret om hvilke teknologier de forsker på for å bygge det som kan bli verdens mest avanserte passasjerskip av sitt slag. Hurtigrutens nye skip skal kunne seile med null utslipp til luft og sjø, samt betydelig mindre energibruk.

– Dette er tidlige konseptskisser for skip som vil bli de mest innovative og bærekraftige i verden,  mener Larsson-Fedde.

– Den nye formen som gir mindre luftmotstand kan virke uvant, men vi har kombinert toppmoderne løsninger med tradisjonsrike elementer som den kjente, røde stripa langs skipssiden, Nordstjernen i baugen og ikke minst betydelig godskapasitet

Ny utforming

De fremtidige hurtigruteskipene vil være elektriske, utstyrt med batterier som lades når de ligger til kai. Planene inkluderer løsninger som toppmoderne batteripakker på 60 megawatt, moderne seil, solcellepaneler integrert i seilene, kunstig intelligens for å bistå med manøvrering og kontraroterende propeller. 

Skipet skal også utstyres med uttrekkbare thrustere, luftsmøring under skipskjølen, avansert skrogbelegg og proaktiv skrogrengjøring for å redusere motstand i vannet. På sidene av skipet vil man kunne se ladenivået på batteriene, mens broen der kapteinen og mannskapet opererer skipet fra vil få en ny utforming, som en større versjon av en flycockpit.

Uttrekkbare seil

Planene inkluderer bruk av kunstig intelligens (KI) for å bistå kapteinen med mer effektiv manøvrering. Hurtigruten Norge har operert langs norskekysten i 130 år, og mannskapet kjenner farvannet og de 34 havnene skipene seiler til bedre enn noen andre. 

KI kan samle inn enorme mengder data for å lære hva som er den mest effektive og sikreste måten å gå til og fra havn. Det vil ifølge pressemeldingen være et nyttig hjelpemiddel for navigatørene, og kan forbedre hvordan skipene legger til kai i dårlig vær samt redusere antall kanselleringer.

Hver side av de tre uttrekkbare seilene vil ha en vindflate på 750 m², og være dekket av i alt 1500 m² solcellepaneler. Med seilene nede vil høyden på skipet være 29,9 meter, noe som betyr at skipene kan passere under alle bruer langs kystruten.

Som dagens i størrelse

Ledende norske bedrifter* er med på laget for å utvikle Hurtigrutens nye nullutslippsskip. VARD har fått ansvaret for å utarbeide et konsept for hvordan neste generasjon Hurtigruteskip kan se ut, og mener det nye skipsdesignet er bedre for både miljø og gjester.

SOLCELLER: Planen for Hurtigrutens bærekraftige skip er at de har solcellepaneler integrert. (Illustrasjon: VARD design)

Den strømlinjeformede formen gir ikke bare mindre luftmotstand og dermed redusert energiforbruk, men også økt passasjerkomfort. 

I tillegg til rikelig med uteplass, gir de betydelige vindusarealene en enestående utsikt når man seiler langs verdens vakreste kystlinje.

Selv om utseendet og teknologien er ny, vil de nye hurtigruteskipene være spesialtilpasset for den tradisjonsrike kystrutedriften, med anløp i 34 små og store havner langs norskekysten. Størrelsen vil bli omtrent som dagens tradisjonsrike hurtigruteskip, med en lengde på på 135 meter, og en bredde på 21,5 meter. Skipet vil ha køyeplass til rundt 500 passasjerer. 

14 norske partnere

Skipene designes samtidig for en betydelig godskapasitet på minimum 150 europaller, samt frakt av biler. Det planlegges også for lasteluker på hver side, så skipet kan legge til kai med både styrbord og babord side.

I dag er kun 0,1 prosent av alle verdens skip bygd med nullutslippsteknologi. Hurtigruten Norges prosjekt håper også å kunne påvirke cruiseindustrien og fremtidens reiseliv til en mer bærekraftig utvikling.

– Å bruke mindre energi er et sentralt poeng i prosjektet, sier prosjektleder Trond Johnsen i SINTEF Ocean.

SAMME STØRRELSE: Hurtigrutens nye skip får romslige uteområder der gjestene kan nyte utsikten. (Illustrasjon: Vard Design)

– Vi har et svært kompetent prosjekt med 14 norske partnere som når snur hver stein i arbeidet med å få energiforbruket så lavt som overhode mulig, uten at det går på bekostning av sikkerheten eller punktlighet. Dette blir avgjørende for å nå nullutslipp, og svarene vi får gjennom dette arbeidet har som mål å bidra til løsninger for hele den maritime bransjen

Multimilliard-prosjekt

På vanlige cruiseskip kan hotelldrift utgjøre opptil 50 prosent av skipets totale energibruk. Utvikling av nye løsninger for hotelldrift ombord vil være avgjørende for prosjektets suksess. Målet er en energireduksjon på 50 prosent sammenlignet med dagens skip.

Gjestene vil også kunne spille en nøkkelrolle i redusert energibruk om bord. De vil kunne måle og styre sitt eget vann- og energiforbruk ved å bruke en interaktiv mobilapp som er koblet til toppmoderne lugarteknologi.

Hurtigruten mener Sea Zero-prosjektet har potensial til å påvirke cruise og passasjertransport ved å utvikle og demonstrere nullutslippsskip, og gjøre nye grønne teknologier og produkter tilgjengelige for et stort og globalt marked. 

Prosjektets totale verdiskapingspotensial er på flere milliarder kroner frem mot 2030. En betydelig del av dette potensialet forventes realisert når Hurtigruten Norge inngår kontrakt om nybygging av det første nullutslippsskipet. ©

* Hurtigruten Norge, SINTEF, Cavotec SA, VARD, Brunvoll, Plug, Corvus Energy, DNV, Sustainable Energy Catapult, Teknotherm, Jotun, Sjøfartsdirektoratet, Bergen Havn, Norske Havner