Schiphol er en av Europas travleste flyknutepunkter, og har siden pandemien slitt med å rekruttere tilstrekkelig med ansatte til å håndtere økningen av passasjerer. 

Gradvis økning

Av den grunn har flyselskapene hver dag mellom 06.00 og 13.00 vært nødt til å redusere trafikken ut fra Schiphol med rundt 5000 passasjerer. Det vil si rundt fem prosent færre flyseter. Selv om restriksjonene gradvis vil avta fra slutten av mars, vil antallet avganger bli jevnt begrenset i morgenrushet.

De nye reglene gjelder fra april til midten av mai, også over vårens skoleferier i Nederland. Restriksjonene skal redusere risikoen for lange køer ved innsjekking, sikkerhet og passkontroll.

Selv om Schiphols restriksjoner på antallet passasjerer fortsetter, er utsiktene lysere enn i vinter, da de lå på nesten 20 prosent.

Gjennomsnittlig antall daglige passasjerer ved avreise vil stige med 65 prosent fra 40 000 i vinterperioden 2022, til 66 000 i løpet av årets ferie i mai. På toppdager kan det komme opp i 70 000.

Timelange køer

Dette tallet er 14 prosent høyere enn mai 2022 (58 000 passasjerer i snitt) og like under 2019-tallene, hvor gjennomsnittlig 72 000 passasjerer reiste fra flyplassen hver dag.

Det nederlandske flyselskapet KLM sier det ikke vil kansellere noen flyvninger som følge av restriksjonene, selv om det vil måtte selge litt færre billetter.

Schiphol håndhever begrensningen for å sikre at antallet passasjerer ikke overvelder flyplassen. Mangelen på personellmangel i kjølvannet av pandemien ble for øvrig ytterligere forsterket av streiker om lønns- og arbeids-vilkår våren og sommeren i fjor. Mangel på kapasitet på sikkerhet og bagasjehåndterings-siden førte i fjor sommer til timelange køer, med tapte og kansellerte flyreiser som resultat. 

Det var på bakgrunn av dette kaoset at Schiphol innførte restriksjoner på antallet passasjerer. ©