Grepet kalt WILMA – engelsk akronym for vindu, midtsete og midtgang – skal redusere flytiden på bakken. Testing viser at det residerer boarding-tiden med opptil to minutter.

Variasjoner av WILMA-tilnærmingen har eksistert i mange år.

– Det viktigste trekket med denne ordningen er at den sprer folk utover midtgangen på flyet slik at flere kan legge fra seg bagasjen samtidig, sier Jason Steffen, førsteamanuensis i fysikk ved University of Nevada i Las Vegas.

Det er ti år siden han designet modellen som skulle gjøre ombordstigningen enklere – og raskere. ©