Plassene skal være gratis i 30 minutter, står det i et utkast til en dispensasjonssøknad som er sendt til Statens vegvesen, melder Romerikes Blad.

Bakteppet er at det har det vært store trafikale utfordringer ved ventesonen som ligger langs E16 på vei inn til Oslo lufthavn.

«Plassen blir overfylt av ventende biler som fører til uvettig parkering. Dette har blitt vurdert trafikkfarlig av Statens vegvesen og politiet. Plassen blir i perioder stengt med begrunnelsen om at bruken har vært trafikkfarlig. Dette medfører videre at det da utvikler seg enda farligere parkering langs E16. Parkeringsutfordringen er i dag ikke løst og forventes å tilkomme enda sterkere i høytrafikkperioder fremover», står det i notatet som avisen har fått innsyn i.

Dersom Avinor får dispensasjon vil de ifølge søknaden jobbe for å få på plass parkerings-løsningen og nødvendig skilting og allerede før sommeren i år. ©