Det er flyappen WayAway som står bak målingen i anledning 8. mars.

En reaksjon

Ifølge den internasjonale undersøkelsen føler fire ganger så mange kvinner at det ikke var trygt å reise alene sammenlignet med sine mannlige kolleger. Det kommer frem til tross for økningen i Google-søk etter kvinnelige soloreiser.

I lys av funnene oppfordrer WayAway reiseteknologi-industrien til å innovere mer når det gjelder verktøy for trygg reise for kvinner, samt å finne måter å løse utfordringene som kvinnelige soloreisende møter.

WayAway beskriver situasjonen som et «bekymringsfullt problem». Derfor, som en reaksjon på FNs Women-initiativ «DigitalALL: Innovation and Technology for Gender Equality», understreker WayAway nødvendigheten av bedre verktøy for reiseplanleggingg som gjør at kvinner føler seg mer komfortable når de reiser alene.

Sentrale punkter

  • Google-søk etter soloreiser har firedoblet seg de siste 10 årene 
  • Fire ganger så mange kvinner som menn føler at det er utrygt å reise alene
  • Forskning viser at mange av de kvinnene som reiser alene, gjør det ved å «internalisere normaliteten av usikkerhet» og at frykten deres har «generelle negative effekter på reiseintensjonen»

Få tilbud

– Vi synes det er sjokkerende at over hundre år etter den første internasjonale kvinnedagen er det slik at mange kvinner fortsatt ikke føler seg like komfortable som menn når de reiser alene, sier WayAways PR- og kommunikasjons-sjef Janis Dzenis.

– Innenfor reise ser det ut til at nesten alle mulige verktøy har blitt oppfunnet for alle mulige nisjer, men på en eller annen måte for kvinnelige soloreisende er teknologien som tilbys, med få unntak, ganske dårlig og – viktigst – langt fra universelt tilgjengelig, legger hun til, 

Hun bemerker også at svært få reisenettsteder har filtre som kan imøtekomme kvinners behov eller som lar brukere se kommentarer og rangeringer for kvinner.

Egne kart

Dzenis mener reiseteknologi-industrien bør løse de utfordringene kvinnelige soloreisende står overfor, og forsikrer at reiseteknologi-selskaper som gjør endringer vil bli «godt belønnet», fordi «kvinnelige reisende vil naturlig trekkes mot, sågar kanskje oversvømme reiseplattformer som kan tilby dem forsikringene de ønsker».

I arbeidet med å sikre kvinnelige reisendes sikkerhet har WayAway blant annet utviklet kart som fremhever nabolag som kan være «no go-områder» på grunn av høyere enn gjennomsnittlig kriminalitet, eller som følge av tilbakemeldinger fra brukere . ©