Hver tiende telefon til Forbrukerrådet i fjor handlet om corona, og de aller fleste gjaldt billetter for reiser og arrangementer, skriver rådet på sine nettsider.

Forbrukerrådet fikk dobbelt så mange henvendelser om flyselskap som året før, og dermed klatrer bransjen nest øverst på listen over hva forbrukere hadde mest problemer med.

– Når det gjelder måten selskapene behandlet kundene sine på, så skjønner jeg ikke at de tør, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. ©