Lederne for British Airways, EasyJet, Jet2.com, Loganair, Ryanair, Tui og Virgin Atlantic har bedt statsminister Boris Johnson om grønt lys til å fly internasjonalt igjen i løpet av de neste ukene. Forespørselen kom samtidig da det ble klart at forbudet mot utenlandsreiser kommer til å vare til minst 17. mai.

Trafikklys

Når forbudet lempes på blir det erstattet av et risikobasert trafikklyssystem, der verdens land blir farget enten røde, gule eller grønne.

Flyselskapenes ledere skriver i et brev til Johnson at de innser at reiser uten restriksjoner trolig ikke er mulig innen 17. mai.

– Det kan imidlertid ikke skje noen økonomisk gjenreising uten luftfarten, og vi er sikre på at vi nå har verktøyene for å muliggjøre en trygg og meningsfylt omstart i mai, står det i brevet som også er publisert i The Sun.

«Vi mener at vaksinerte passasjerer ikke bør være underlagt reisebegrensninger, og at testing også kan redusere hindringene for å reise, inkludert for områder som anses å utgjøre en viss risiko», skriver flyselskapene blant annet i brevet.

– Bare områder med svært høy risiko vil være gjenstand for strengere tiltak, mener flyselskapenes toppledere.

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe legger fram sin rapport 12. april med anbefalinger knyttet til reiselivet. Trafikklyssystemet er basert på ulike faktorer, som andelen innbyggere som er vaksinert i et land, smittetrykket, nye virusvarianter og landenes tilgang til pålitelig data og testing og sekvensering.

Reisende fra land som regnes som grønne trenger ikke gå i karantene, men det kreves en test før og etter reisen. For dem som kommer fra gule og røde land, vil reglene være som i dag med påbud om å isolere seg eller gå i karantene ved ankomst.

Tror det blir norgessommer

Brevet kommer fra samme gruppe ledere som i februar oppfordret regjeringen til å lege en gjenreisingsplan for industrien slik at de kunne planlegge for sommeren. Samtidig etterlyste de ytterligere økonomisk støtte for britisk luftfart for å stimulere og styrke en økonomisk gjenreising når den kommer.

Den norske flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs frykter på sin side en ytterligere forlengelse, ikke minst i lys av at UD i forrige uke forlenget rådet om å unngå unødvendige reiser utenlands til 15. mai. 

– Jeg blir ikke overrasket om det forlenges til juni, og det kan bli meget alvorlig for flyselskapene. Får ikke folk reise utenlands mister selskapene store inntekter, sier Elnæs til E24/VG.

Flyselskapene balanserer med andre ord på et dramatisk vippepunkt. Flyanalytikeren sier at situasjonen nå nesten ikke kan bli verre for bransjen. Han mener det kan ligge an til en ny runde med statlig finansiering eller emisjoner for å få bukt med den alvorlige finansielle situasjonen bransjen befinner seg i.

SAS har imidlertid sett en økende optimisme i markedet, ved at nordmenn bestiller turer mot slutten av sommeren og høsten. Flyselskapet planlegger å øke aktivitetsnivået i takt med at samfunnet trolig gradvis gjenåpnes utover sommeren, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

– Vi vurderer etterspørselen løpende og hadde planlagt åpning av nye ruter over påske. Nå må vi se hvordan reiserådene utvikler seg, sier han.

Widerøe sier at de satser fullt på sommeren, og de tror at nordmenn må belage seg på en ny sommer preget av norgesferie. ©