Lokalpolitikerne har bestemt at det først og fremst skal innføres skatt på overnattinger i byen. 32 av 52 stemte for ordningen.

Selvfinansierende ordning

Enhedslisten, Sosialdemokratiet, SV og Alternativet stemte for, mens Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imot.

At forslaget er vedtatt betyr imidlertid ikke at lokalpolitikerne får det som de vil. Først skal overordfører Sophie Hæstorp Andersen (S) sende et brev til regjeringen der hun ber om hjemmel til å innføre avgiften.

Partiene som stemte for reiselivsskatten argumenterer i utgangspunktet for at turismen i København må være selvfinansierende. Avgiften skal ifølge forslagsstillerne SF, Enhedslisten og Alternativet blant annet bidra til vedlikehold av anlegg og offentlige rom som også turister bruker, som offentlige toaletter, sykkelveier og parker.

Vil ikke påvirke reisende

Nøyaktig hvordan skatten skal forvaltes er ikke bestemt. Først må kommunens tjenestemenn undersøke hvilke utgiftsområder som rimeligvis vil kunne bidra til at reiselivet i København blir selvfinansierende, slik det står i forslaget.

På møtet luftet imidlertid også Birgitte Kehler Holst fra Alternativet tanken om at skatten kan være med på å finansiere Wonderful Copenhagens arbeid. Kehler Holst er selv medlem av destinasjonsselskapets styre, og ifølge henne er ikke Wonderful Copenhagen uvillig til den modellen.

LES MER: De beste byene i verden å bo i!

– Erfaring viser at det ikke påvirker folks reisevalg nevneverdig om de må betale et par-tre euro mer for en natts opphold, sier Birgitte Kehler blant annet.

Motstanderne av skatten mener det blir belastende for turistnæringen i København, som årlig bidrar med over 80 milliarder kroner i regionen, og også bidrar til å få mennesker i arbeid som normalt ellers står utenfor.

– Velger andre reisemål

– Dette er en tapssak, for reiselivsnæringen bidrar med utrolig mye penger til hovedstadsområdet, sier Jens-Kristian Lütken (V), Københavns arbeids- og integrerings-ordfører.

– Det er en bransje som skaper gode arbeidsplasser og tar ansvar for å hjelpe folk ut i arbeid. Derfor mener vi at det er helt feil å legge på en tilleggsskatt, fordi København allerede er en av de dyreste byene i verden.

Han mener København allerede har nådd EUs grense for hvor høy momsen kan være. 

– Dette er et uheldig signal å sende til en industri som allerede bidrar mye til stats- og kommunekassen, konkluderer Lütken.

Andre politikere mener København står tfor å tape sammenlignet med resten av Danmark dersom regjeringen nå vender tommelen opp for skatten. Det vil ifølge dem bety at andre kommuner får det bedre.

– Turister rett og slett vil velge å overnatte på Frederiksberg og dermed flytte pengene sine ut av kommunen dersom avgiften innføres, konkluderer mostanderne. ©