Fordi de fleste av oss ikke har reist utenlands det siste halvannet året viser undersøkelsen at mange nå ønsker å klinke til når de nå får sjansen. 

Vil reise mer

En av seks svarer at de planlegger å buke mer penger på den neste utenlandsreisen enn de ville gjort før Corona-krisen.

Den samme undersøkelsen viser også at en av ti vil ta flere og lengre turer etter pandemien.

Sommeren 2020 valgte de fleste nordmenn å reise innad i Norge. Å ta turen ut av landet ble for komplisert – og i mange tilfeller umulig.

Når verden nå etter hvert åpner opp som følge av at flere blir vaksinert øker ønsket om utenlandsreiser igjen. Rapporten fra turoperatøren Club Med viser at flertallet av oss vil bruke minst det samme beløpet som tidligere eller mer på reise enn de gjorde før pandemien. 

Bare i underkant av fem prosent oppgir at de vil bruke mindre på fremtidige utenlandsferier.

Sparte penger

Samtidig viser Club Meds rapport at et flertall også planlegger å reise minst like ofte som de gjorde før pandemien. Litt over halvparten svarer at de verken vil gjøre flere eller færre

reiser. 

En av fire oppgir også at de vil ta flere turer enn før pandemien.

– De fleste har feriert hjemme i løpet av pandemien og lenger nå etter en mer radikal miljøforandring, sier Club Meds administrerende direktør for Nord-Europa Estelle Giraudeau i en kommentar til rapporten.

Operatøren har sett en økt etterspørsel etter langdistanse-reiser og eksklusive feriesteder, som

Seychellene og Maldivene. Søk etter turer til Maldivene har for eksempel økt med hele 257 prosent den siste måneden. 

– Mange har trolig hatt muligheten til å spare mer penger enn vanlig og ønsker derfor å unne seg en mer luksuriøs og behagelig ferie, konkluderer Giraudeau. ©