Den største av alle ville kattedyr hadde tidligere hele det sentrale, østlige og sørlige Asia som hjem.

Stolt øyeblikk

Men i de siste hundre årene har de mistet 93 prosent av sitt habitat, og det er spredte grupper bare i 13 land, ifølge Verdens naturvernunion IUCN.

75 prosent av dem lever i India, der det nå er registrert 3167 tigre, opp fra 2967 ved siste opptelling for fire år siden.

NEPAL: Øker også her!

Indias statsminister Narendra Modi kaller det nye tallet et stolt øyeblikk og en suksess ikke bare for India, men for hele verden.

Kraftig reduksjon

Avskoging, krypskyttere og menneskelig inntrenging på tigerens områder er årsaken til den dramatiske nedgangen de siste hundre årene.

Men i 2010 ble India og tolv andre land enige om fordoble bestanden innen 2022. Bunnen ble nådd i 2006 da det bare ble telt 1411 tigre i India, mot 40 000 da India fikk sin uavhengighet i 1947. ©