Sammenlignet med tall fra 2019 har reiseskader økt med 12 prosent hittil i år, skriver Finans Norge i en pressemelding fra Fremtind.

Den svake kronekursen har også bidratt til dyrere skader.

– Totalt har forsikringsbransjen utbetalt reiseerstatninger på rundt to milliarder kroner så langt i år. Det er en økning på 26 prosent fra i fjor.

Tyveri er en stor årsak til økningen av reiseskadene.

– Bare i år har vi fått inn over 11 000 innmeldte tyverier på reisegods. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor og 23 prosent fra 2019. I tillegg har vi sett at forsinkelser har vært en stor utfordring for de reisende kundene våre i år, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind. ©