Det skjer tre år etter at coronapandemien brøt ut.

Påbudet ble først innført i mai 2020, og fjernes offisielt etter en godkjenning fra den spanske regjeringen som er ventet neste uke.

I starten av pandemien ble Spania særlig hardt rammet. Regjeringen svarte med omfattende restriksjoner. 

I Spania med sine 47 millioner innbyggere døde mer enn 121 000 mennesker av coronarelaterte årsaker.