Bakgrunnen for saken er at en passasjer reiste med flyselskapet Finnair 8. august 2016 og ble tre timer forsinket. Han fremmet krav om erstatning for forsinkelsen 12. november samme år.

Ifølge den europeiske flypassasjer-forordningen har passasjerer rett til å kreve kompensasjon ved forsinket flyvning, og standard-kompensasjonen for reiser på mer enn 35 000 kilometer er 600 euro, skriver  E24. Flyselskapet avslo imidlertid mannens krav og viste til at det måtte fremsettes innen rimelig tid, og at rimelig tid var to måneder etter flygingen.

– Denne saken havner i Høyesterett fordi dette gjelder svært mange passasjerer. Mange er ikke klar over rettighetene sine, sier flypassasjerens advokat Christina Steimler.

Finnair vant i lagmannsretten, men nå har Høyesterett altså gitt flypassasjeren medhold.

Retten mener ifølge E24 at de tre hensynene som tradisjonelt begrunner en reklamasjonsplikt, innsettelses-hensynet, bevissikrings-hensynet og spekulasjons-hensynet, i liten grad gjør seg gjeldende i saker som dette.

Ifølge erstatnings-nettstedet Airhelp er nå Sverige er det eneste landet i Europa hvor det gjelder en reklamasjonsfrist på 60 dager.

I tillegg til de 600 euroene – vel 6000 kroner – i erstatning til passasjeren, må Finnair og NHO ut med nesten én million i sakskostnader. ©