Og det er lite som tyder på at situasjonen vil endre seg med det første. Den norske krone vil fortsette å være svak over sommeren, spår ekspertene. 

Dyrere dollar

– Både i inneværende og neste kvartal tror vi kronen vil holde seg ganske svak. Vi vil se en kurs på 11,60 kroner mot euro, før kronen styrker seg til 11,30 kroner mot årsslutt. Å feriere i USA og Europa blir dermed dyrt, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen.

Rundt én million nordmenn skal feriere i utlandet i sommer. Ikke alle skal til Europa, men kronen er også svak mot dollar. På dagens kursnivåer må ferierende nordmenn i eurolandene og USA regne med effektive vekslingskurser langt opp mot 12 kroner for én euro, og 11 kroner for en dollar.

En svak krone betyr dyrere varer for ting vi kjøper fra utlandet og ikke minst dyrere utenlandsferier.

Høy prisvekst

Handelsbanken gjør ikke daglige prognoser, men har tidligere spådd at en euro vil koste 10,60 kroner fremover. Nå ser det mye dystrere ut.

– Vi har gjort en kraftig justering etter at vi har sett hvordan kronen har utviklet seg siden nyttår. Det er så Ikke så ofte det er så store endringer, sier Knudsen.

Kronen har det seneste året svekket seg med over ti prosent mot euro. Sammen med en høy prisvekst i Europa betyr det flere tusen kroner i økte ferieutgifter for solhungrige nordmenn.

På tå hev

Hva den svake norske krona skyldes er noe ekspertene sliter med å forstå.

– Gjennom pandemien vokste norsk økonomi mer enn de fleste, sammen med den amerikanske økonomien, sier Knudsen til Nettavisen.

Ifølge ham er det vanligvis ikke en svakhet for kronen, men det har det etter hvert altså blitt. Mye skyldes usikkerheten i markedene.

– I en sånn situasjon er markedene litt på tå hev, der de er redd for nedgangstider i USA og innvirkningen det kan ha på verdensøkonomien. Det har tvunget kronen over på defensiven, sier Knudsen.

Kan bli bedre

I tillegg kommer renten. Historisk har Norge hatt høyere renter enn mange av våre handelspartnere. Det er isolert bra for kronen, fordi høye norske renter gjør det mer attraktivt å plassere penger her hjemme. 

Nå opplever vi det motsatte, at landene rundt oss setter opp rentene kraftigere og til over det norske rentenivået. Men det kan snu.

– Jeg tror vi har kommet i en situasjon hvor det ikke skal bli en enda større negativ rentedifferanse mot utenlandske renter. Det er et argument for at kronen mot slutten av året kan styrke seg litt igjen, sier Knudsen. ©