Samtidig hadde nordmenn Europas nest høyeste konsum.

Dyrest i EU

Prisnivået i Norge var 43 prosent høyere enn gjennomsnittet i de 27 EU-landene, viser foreløpige tall fra den europeiske kjøpekraftundersøkelsen. Dette er en liten nedgang fra nivået året før, da Norge var landet med de tredje høyeste prisene, sier Statistisk sentralbyrå (SSB) i en kommentar til tallene.

Det dyreste landet var Sveits, der prisene i fjor  lå 74 prosent over snittet i EU. Islands prisnivå var 59 prosent over EU-snittet.

Irland og Danmark hadde et prisnivå på linje med Norge og var dermed de dyreste EU-landene. Deretter følger Luxembourg, så Finland og Sverige.

Tyrkia og flere av landene på Balkanhalvøya hadde det laveste prisnivået i 2022.

Fordelt på varegrupper var alkohol og tobakk ikke overraskende der det norske prisnivået var høyest, skriver SSB. Prisene var 135 prosent over EU-snittet, men bare marginalt høyere sammenlignet med Island og i Irland.

Norge på tredje

Til tross for rekordhøye strømpriser i Norge i fjor var energivarer den eneste enkeltvaregruppen der det norske prisnivået var under EUs. Det skyldes blant annet at mange europeiske land har gass som oppvarmingskilde.

Forbruket i Norge er imidlertid fortsatt i toppsjiktet blant de europeiske landene, og kun Luxembourg ligger foran. Norges forbruk lå 26 prosent over EU-snittet i 2022, uendret fra året før. Til sammenligning var konsumet i Danmark og Sverige rundt ti prosent over snittet.

Den europeiske kjøpekrafts-undersøkelsen brukes også for å omregne landenes bruttonasjonalprodukt (BNP) til sammenlignbare tall. I 2022 var Norges prisnivå-justerte BNP per innbygger for første gang mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet for EU.

Fortsatt er Norge på tredjeplass, men har tatt kraftig innpå Luxembourg og Irland. Sveits følger bak Norge, mens Danmark beholdt sin femteplass. Sverige falt to plasser til niende. ©