At det kom store lettelse i regelverket for utenlandsreiser førte til at mange flere nordmenn krysset grensene. Det har fått en umiddelbar effekt i Oslo, skriver  Aftenposten.

Ved månedsskiftet juni-juli kom bare ni prosent av Oslos coronasmitte fra utlandet.

Størst risiko

I forrige uke hadde andelen av smitten som hadde skjedd i utlandet, økt til 37 prosent. I absolutte tall har utenlandssmitten økt fra 11 av totalt 121 smittede i uke 26 til 54 av til sammen 147 smittetilfeller i uke 29.

Det går fram av den siste  ukerapporten fra Oslo kommune. Utviklingen bekymrer Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap)

– I en åpen verden med mye reisevirksomhet ut og inn av landet, så er risikoen for å bli smittet ute, hvor vaksineringsgradene er lave, kanskje den største risikoen jeg ser, sier han til avisen.

Delta er den sykdomsvarianten som nå er i ferd med å ta over helt i Norge. Den ble først oppdaget i India, og sto i forrige uke for 85 prosent av smittetilfellene i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Her er det uvaksinerte

I Oslo er andelen helt uvaksinerte høyest i Søndre Nordstrand bydel med 20 prosent. Fire bydeler har 19 prosent uvaksinerte: Gamle Oslo, Bjerke, Stovner og Alna, går det fram av ukerapporten fra kommunen.

Færrest uvaksinerte finner vi i tre vestlige bydeler, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker med 11 prosent, viser tall oppdatert 27. juli.

Det er flest uvaksinerte i aldersgruppen 18 til 44 år med en andel på 20 prosent. Blant folk i alderen 45 til 54 år er andelen uvaksinerte 12 prosent.

Til sammen er vel 80 000 personer i alderen 18 til 54 ikke vaksinert i Oslo. Blant dem over 55 år er det til sammen om lag 14 000 uvaksinerte.

Fra 1. til og med 25. juli ble det i alt registrert 559 coronasmittede i Oslo, men de fleste, 484 av 559, er under 40 år gamle. Det tilsvarer en andel på 86,5 prosent. ©