Norske flyselskaper etterlyser slike felles regler for reiser med fly. I dag er det ulikt fra selskap til selskap, og fra land til land.

– Vi ønsker felles-europeiske regler på dette, sier sjefen for bransjeorganisasjonen NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til nettstedet flysmart24.

EU må ordne opp

Luftfarts-ekspert Hans Jørgen Elnæs i WinAir tror også felles regler raskere kan få igang reiselivet.

– Det er gjort simuleringer som viser at koordinerte tiltak vil bidra vesentlig til at luftfarten kommer raskere i gang, sier han til Way2Go.

…felles regler i større grad vil skape trygghet både for passasjerene og besetningen.

Han mener i tillegg at et slikt felles løft vil bidra til at reiseliv, hoteller og andre relaterte næringer kommer raskere gang.

– For ikke å snakke om økonomien i de fleste land, sier han.

I Spania utgjør reiselivet mer enn ti prosent av brutto nasjonalprodukt. Enkelte steder både der og i for eksempel Hellas er reiselivet alt dsom er av næringsliv. Det blir derfor helt avgjørende at de raskt kan komme på beina igjen.

Den senere tiden har det dukket opp ulike smittevern-tiltak om bord på flyene, både i Europa og ellers i markedet. Det har skapt utfordringer. På en avgang fra Madrid til Gran Canaria sist søndag var Iberia Express-flyet så fullt at passasjerene gjorde opprør. De som klaget fikk da beskjed av besetningene at de bare kunne gå av flyet.

For å unngå slike opptrinn tror Elnæs at nettopp felles regler i større grad vil skape trygghet både for passasjerene og besetningen.

– Koordinert mobilitet, helsetiltak, krav til sosial avstand og ansiktsmasker på flyplasser er blant de tiltakene som kan innføres, – samt felles karantene-bestemmelser.

For å hindre at reisende kommer for tett på hverandre har noen innført blokkert midtsete. Andre har påbudt bruk av ansiktsmaske for både ansatte og reisende. Noen n har innført begge reglene.

I Norge er Folkehelseinstituttets anbefalinger at selskapene blokkerer midtsetet, noe som gjør at de bare kan selge én tredel av den totale setekapasiteten.

Det har allerede ført til at SAS har måttet redusere antall passasjerer på hver avgang med over 30 prosent, og sette inn fly med flere seter for å kompensere reduksjonen. Selv om det ofte ikke er noe stort problem i dag med lavt belegg på flyene, kan situasjonen endre seg når reisemulighetene etter hvert øker.

TELT: Neppe noen løsning for flyselskapene.

Økt press

NHO viser til at det vil skape forvirring for de reisende og gi ulike konkurransevilkår dersom hvis det ikke innføres like regler for alle.

– Luftfarten er normalt internasjonal, og da kan vi ikke leve med helt ulike regler på dette området. Et norsk selskap kan for eksempel ikke ha setebegrensning på to tredeler, mens konkurrenten selger hele kapasiteten, sier Lothe som mener dette er tiltak EU bør gripe fatt i.

Hans Jørgen Elnæs mener dette vil sikre best og raskest mulig vei tilbake for luftfarten i Europa.

– Det skal holdes et møte i EU-kommisjonen senere i mai om dette og da kan vi håpe på en enighet om koordinerte tiltak. Nå er det hvert enkelt land som iverksetter sine egne tiltak. Det er ingen god løsning for noen, sier Elnæs.

Og presset øker. I Danmark sier administrerende direktør for Københavns lufthavn, Thomas Woldbye, til avisen Børsen at det kan koste dyrt å vente for lenge med å åpne for fritids- og andre reiser igjen. På Danmarks største arbeidsplass sine vegne advarer mot overforsiktighet.

– Dansk økonomi er sterk. Nå er vi kommet godt gjennom første del av krisen. Det bør vi bruke til å gjenoppbygge og forsterke Københavns posisjon som populært reisemål. Vi kan spare og tjene milliarder ved å få gjenopprettet turismen og muligheten til å reise raskt, sier han til Børsen.

Mens reiselivsnæringen har opplegget klar, skal politikerne være langt mer tilbakeholdne, ifølge Woldbye, i frykt for nye utbrudd.

Risikoen for å bli smittet av coronavirus blir stadig mindre i Danmark, viser den siste målingen fra helsemyndighetene.

Ifølge Børsen er det første gang at toppsjefen for lufthavnen på Kastrup blander seg i debatten om når landet skal åpne opp for utenlandske turister og reiser ut av Danmark igjen etter nedstengningen i midten av mars. ©