Da karnevalet startet sist helg, løftet rundt 600 roere i tidstypiske klær årene i hilsen – med utropet  «Vi er alle Marco Polo» – mens de rodde langs Canal Grande fra Markusplassen til Rialtobroen.

Mystiske Østen

Det blir flere markeringer i byen gjennom året, blant annet en stor utstilling på Palazzo Ducale. Der presenteres Marco Polos reiser til Asia fra 1200-tallet. 

EVENTYRER: Et 1600-talls stikk av Marco Polo.

Han nedtegnet sine oppdagelser i sine berømte memoarer og med det ga Europa en av de mest omfattende beskrivelser av Asia på den tiden – verdensdelens kultur, geografi og mennesker.

Venezia-ordfører Luigi Brugnaro sier i en kommentar at Marco Polo som oppdagelsesreisende klarte å føre dialog med folk fra andre kulturer, en egenskap som er spesielt relevant i dag. 

LES MER: Venezia – eventyrenes by!

Han understreker at dette gjelder spesielt for en by som Venezia, som fra tiden den var en maritim republikk og et handelssenter har vært en symbolsk bro mellom øst og vest.

Marco Polo ble født i 1254 Venezia til en handelsfamilie, og han døde her i 1324 etter å ha utforsket Silkeveien i et kvart århundre. I løpet av årene tjente han også det mongolske hoffet, som ga han en innsikt om fenomener Europa ikke hadde verken kjennskap til eller kunnskap om.

Marco Polos reise til Kina er berømt fordi den ble nedskrevet og distribuert i Europa, og ble svært populær. Østen var på denne tiden mystisk og ukjent for europeere. Marco Polo hadde sett og opplevd mer av Asia enn noen annen europeer tidligere. 

Inspirerte Columbus

Historien om hans reise ble skrevet takket være et fengselsopphold. Tre år etter hjemkomsten deltok han nemlig i et sjøslag mot Genova, ble tatt til fange og kastet i fengsel som krigsfange. I cellen samarbeidet han om beretningen om sine reiser med medfangen, den skrivekyndige Rustichello av Pisa. 

Denne beretningen har blitt stående gjennom tidene som den mest berømte reiseskildringen fra Asia, og hans navn ble udødelig.

Hans beretning om ting som brennende stein (steinkull), fyrverkeri, papirpenger og kompass vakte stor undring og skepsis. Mange ville ikke tro ham. Hans beretning ble sett på som skipperskrøner. Også i dag er det forskere som er skeptiske til om Marco Polo var i Kina. Han nevner for eksempel ingen ting om Den kinesiske mur eller fotbinding. 

Forsvarere av Marco Polo peker på at muren på denne tiden var en skygge av seg selv etter at den i hundrevis av år hadde blitt neglisjert. Det var under det etterfølgende Ming-dynastiet muren ble gjenoppbygget og nådde sin nåværende prakt. 

Christoffer Columbus trodde imidlertid på beretningen, og ville finne sjøveien mot vest til Marco Polos Kina. Takket være den drømmen Marco Polos beretning skapte i Columbus, ble sjøveien til Amerika åpnet to hundre år senere. ©
Kilder: AP, Wikipedia