De fleste EU- og Schengen-land planlegger å åpne for at folk igjen kan reise fritt i unionen fra 15. juni, mens resten ventes å følge etter innen kort tid.

– Personlig tror jeg vi vil ha et fullt fungerende Schengen-område med fri bevegelse for borgerne innen utgangen av juni, sa innenrikskommissær Ylva Johansson etter et innenriksministermøte fredag, der også Norges justisminister Monica Mæland (H) deltok. Johansson understreker at det er opp til hvert enkelt land å avgjøre når de er klare til å lette på restriksjonene.

For reisende fra tredjeland ønsker så godt som alle EU-medlemmene å holde på restriksjonene en stund til.

– Vi bør vurdere en gradvis lettelse av restriksjoner mot ikke-nødvendige reiser i begynnelsen av juli, sier kommissæren. Denne uken er det ventet at hun vil komme med konkrete forslag om hvor lenge forbudet mot innreise til EU fra tredjeland bør vare. ©