De såkalte «grønne sertifikatene» vil berede grunnen for restriksjonsfri reise mellom medlemslandene.

På tvers av landegrensene

I den samme Twitter-meldingen der samarbeidet ble annonsert sier EU-kommisjonen at målet er å lansere sertifikatene til sommeren. Det jobbes nå tett med EU-landene for å identifisere tekniske løsninger som raskt kan implementeres, for å oppnå gjensidig anerkjennelse.

Det er ventet at kommisjonen skal presentere forslag til de grønne sertifikatene i neste uke. Enhver beslutning vil kreve godkjenning fra Europaparlamentet og de enkelte medlemslandene. Om og når forslaget er godkjent må EU-landene deretter denne sommeren sette opp en digital infrastruktur som legger til rette for sertifikat-godkjenning og innføre de nødvendige endringene i de enkelte landenes nasjonale helsesystemer.

KINAMODELLEN: Kina har tatt i bruk smarttelefon-teknologi både for å drive smittesporing, og for vaksine-verifisering.

De digitale sertifikatene vil fortelle om en person har blitt vaksinert mot Covid-19, har hatt sykdommen, eller har et negativt testresultat.

Det digitale dokumentet må oppfylle alle krav til databeskyttelse, sikkerhet og personvern. Det skal også kunne anvendes og settes opp på tvers av landegrensene etter felles retningslinjer der landene allerede er enige.

Prioriterer øyene

Samarbeidet med WHO skal sikre at dokumentene utstedt i EU blir anerkjent over hele verden. 

Hellas er et av landene som har presset på for et felles vaksine-pass i EU. Gjenåpningen av landet har fått navnet «Operasjon frihet» har startdato 14. mai. Det vil være mulig takket være store vaksineleveranser i løpet av annet kvartal, blant annet av over én million doser med Pfizer-vaksiner, opplyser regjeringens talskvinne Aristotelia Peloni.

Les mer HER!

Så langt har én million av landets 11 millioner innbyggere fått minst en vaksinedose. Av disse er 400 000 fullvaksinert.

Myndighetene har også besluttet å bruke forsvaret til å få gjennomført en rask massevaksinering på øyene, som er populære turistmål, og som har mange eldre innbyggere. I slutten av april er planen at alle innbyggerne på de minste øyene skal være vaksinert, mens det vil ta lenger tid på Kreta, Rhodos og Korfu.

Hellas er nå inne i sin femte måned med strenge Corona-restriksjoner som følge av høyt smittetrykk og stort press på sykehusene. De er fredag ventet å bli forlenget med enda en uke. ©