EU-kommisjonen, Det europeiske smittevernbyrået og EUs jernbanebyrå anbefaler i sine oppdaterte råd at munnbind skal benyttes dersom det ikke lar seg gjøre å holde 1,5 meters avstand til andre.

Hver tredje tar imot

Togpersonell bør også bruke munnbind og bli opplært i bruk heter det i anbefalingen.

Men på svenske og norske tog foreligger det ennå ikke råd om bruk av munnbind.

– Vi følger det som kommer fra Folkhälsomyndigheten, og det er ingen anbefaling om munnbeskyttelse så vidt vi vet, sier Stefan Holmlund ved SJs pressekontor.

Ifølge Folkhälsomyndigheten er ikke munnbind nødvendig i vanlige situasjoner i samfunnet. De mener det er bedre å holde avstand og være nøye med å vaske hendene.

Togoperatøren MTRX, som kjører ruten Stockholm-Göteborg, tilbyr gratis munnbind til sine passasjerer.

– Siden juni har vi begynt å dele ut munnbind gratis til reisende. De kan bruke dem hvis de vil, sier administrerende direktør Mats Johannesson.

Det er flere og flere som bruker munnbind på tog i Sverige, ifølge Johannesson. Han sier at hver tredje passasjer velger å ta imot munnbind.

Flykrav om munnbind

Personalet får også munnbeskyttelse, men bruken er valgfri. Et flertall av personalet velger å ikke bruke det, ifølge Johannesson.

– Vi er klar over at Folkhälsomyndigheten ikke anbefaler munnbeskyttelse, men vi ser at det er noe vi frivillig kan gjøre for å øke sikkerheten ytterligere på reiser, sier han.

TT har forsøkt å få kommentar fra Folkhälsomyndigheten, uten hell.

Folkehelseinstituttet i Norge har ikke gått ut med noen anbefaling om bruk av munnbind på tog og annen kollektivtrafikk.

– Ut fra dagens epidemiologiske situasjon anser Folkehelseinstituttet at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen, heter det i deres råd.

Flyselskapene SAS og Norwegian har likevel innført krav om munnbind om bord. ©