Om beregninger utført av flyprodusenten Boeing medfører riktighet vil det være mange ledige jobber innen luftfart de neste 20 årene. De fleste av disse vil bli skapt i Eurasia.

Stor etterspørsel

Basert på forventninger om at den globale flåten av kommersielle fly vil dobles innen 2042, anslås det at flyselskapene må ansette ytterligere 2,3 millioner mennesker i luften og på bakken.

Behovet er beregnet til 649 000 piloter, 690 000 teknikere og mekanikere og ikke mindre enn 938. 000 kabinansatte.

– Med innenlands flyvninger fullstendig gjenopprettet, og internasjonal trafikk nær pre-pandeminivåer, fortsetter etterspørselen etter luftfartspersonell å øke, sa kommersiell direktør i Boeing i en kommentar.

Rundt halvparten av de 2,3 millioner nye jobbene forventes å bli skapt i Kina, Eurasia og Nord-Amerika. I Boeings terminologi består Eurasia av EU, Russland og de tidligere sovjetstatene.

Afrika kommer

Når det gjelder piloter, vil det være behov for 143 000 i Eurasia, 134 000 i Kina og 127 000 i Nord-Amerika. Når det gjelder kabinansatte, er behovet spesielt stort i Eurasia, hvor 235 000 nye arbeidsplasser vil bli skapt innen 2042, fulgt av Nord-Amerika med 177 000 og Kina med 161 000.

Behovet for teknikere og mekanikere er også størst i Eurasia, med en forventning om 156 000 nyansettelser, mens Kina trenger 138 000 og Nord-Amerika 125 000.

Selv om behovet er størst i de nevnte tre markedene, forventes veksten å være størst i Afrika, Sørøst-Asia og Sør-Asia, hvor antall ansatte forventes å dobles de neste 20 årene.

Boeing opplyser at det estimerte behovet i Russland isolert sett utgjør 3,0 prosent av det globale estimatet. ©