At norske trygderegler vil gjelde ved hjemmekontor i EU/EØS-området er gode nyheter for mange, og skyldes nye retningslinjer i EU.

Opprydning

«For mange gjør ny teknologi og endrede arbeidsformer at de kan jobbe fra hvor som helst. Men inntil nylig har det ikke bare vært å ta med seg en pc og arbeide på hjemmekontor i utlandet, uten at det har kunnet få konsekvenser», skriver Birgit Abrahamsen. 

Hun er advokat og direktør for arbeidsrett og helse, miljø og sikkerhet (HMS) i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia.

Ifølge henne har det vært mye tvil om reglene for hjemmekontor i utlandet, noe som kom frem under en høring om saken i Stortinget i 2023.

Her er det nå ryddet opp. Arbeidstakere kan nå anses utsendt av arbeidsgiver når gitte vilkår er oppfylt.

Unngå dobbel skatteplikt

For mange kunnskaps- og teknologibedrifter kan hjemmekontor i utlandet være aktuelt over kortere eller lengre tid. Da må det foreligge en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om midlertidig arbeid på hjemmekontor i utlandet. 

Arbeidstaker må videre være medlem av folketrygden før utreise.

«Trår man feil, kan arbeidstakeren i verste fall risikere dobbel skatteplikt – både til oppholdslandet og til Norge», skriver hun en kronikk i nettmagasinet Dagens Perspektiv.

Det er også en forutsetning at arbeidstaker får utbetalt lønn fra en arbeidsgiver som driver virksomhet i Norge, og at arbeidet på hjemmekontor i utlandet er tilfeldig, tidsbegrenset og ikke del av det vanlige arbeidsmønsteret for arbeidstaker.

NAV anbefaler uansett at det sendes en søknad for avklaring av trygdetilhørighet. 

Sjekk forsikringen

– Når det gjelder lengden på utenlandsoppholdet, kan det ikke vare mer enn to år. For å unngå skatteproblemer er det viktig å sjekke den konkrete skatteavtalen Norge har med oppholdslandet, skriver Abrahamsen videre.

  I mange tilfeller kan man jobbe i oppholdslandet i inntil 183 dager, men perioden telles ulikt fra avtale til avtale. 

Trår man feil kan arbeidstakeren i verste fall risikere dobbel skatteplikt – både til oppholdslandet og til Norge. Hvilket land som eventuelt skal avstå fra skatteplikten, reguleres i eventuell skatteavtale. 

Dette vil uansett forutsette korrekt rapportering av inntekten og korrekte skattemeldinger i oppholdslandet.

Uhell på hjemmekontoret i utlandet kan også utløse et spørsmål om yrkesskadeforsikring. Det er derfor lurt å undersøke med virksomhetens forsikringsleverandør og NAV om dekningen også gjelder i utlandet, konkluderer Abrahamsen. ©