Etter planen skulle TusenFryds 33. sesong starte lørdag 24. april. Corona-situasjonen og lokale restriksjoner satte imidlertid åpningen på vent flere ganger. Så gikk Ås kommune ut av de lokale forskriftene, som gjør at parken åpner lørdag.

Spesifikke tiltak

– Helsen og sikkerheten til våre gjester og medarbeidere har alltid vært vår høyeste prioritet, sier direktør Bjørn Håvard Solli i en pressemelding.

Han mener at slik situasjonen utviklet seg hadde ikke TusenFryd noe annet valg enn å utsette åpningen fra den opprinnelige datoen. 

I mellomtiden har TusenFryd sammen med Standard Norge og de andre store familieparkene i landet jobbet frem en felles smittevernveileder. 

– Sammen med fjorårets erfaringer er denne et godt verktøy i forberedelser og gjennomføring av tiltak som skal bidra til en trygg og sikker park for både gjester og ansatte, mener Solli.

Det er innført flere smittevernstiltak i parken. Mange av disse er identiske med de gjeldende smittevernrådene i Norge, men det er også innført spesifikke tiltak spesielt tilpasset parken og driften av attraksjonene.

Halv kapasitet

– Et viktig tiltak er at det hver dag er et begrenset antall billetter tilgjengelig, og vi ber alle som ønsker å besøke oss om å bestille datofestede billetter online i forkant av besøket, sier Solli. 

Dette mener han helt nødvendig for at parken skal kunne holde kontroll på hvor mange som til enhver tid er inne i parken.

– Her gjelder «først til mølla» prinsippet, understreker Solli.

Etter at parken annonserte åpningsdato har interessen ifølge Solli vært stor og den første uken nærmer det seg flere utsolgte dager. Antall gjester som slippes inn er foreløpig satt til under 50 prosent av normalt besøk.

– Men det vil bli vurdert og justert ut fra til enhver tid gjeldende restriksjoner, smittesituasjon og omfang på smittevernstiltak, avslutter Solli. ©